Ezra 5

1. Prorocii: Hagai, prorocul, și Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit Iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim, în Numele Dumnezeului lui Israel.
2. Atunci Zorobabel, fiul lui Șealtiel, și Iosua, fiul lui Ioțadac, s-au sculat și au început zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care-i ajutau.
3. În aceeași vreme, Tatnai, dregătorul de dincoace de Râu, Șetar-Boznai, și tovarășii lor de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa: "Cine v-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea?"
4. Ei le-au mai zis: "Care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta?"
5. Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor Iudeilor. Și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiințări către Dariu, și până la primirea unei scrisori de la el în această privință.
6. Iată cuprinsul scrisorii trimise împăratului Dariu de Tatnai, dregătorul de dincoace de Râu, de Șetar-Boznai, și tovarășii lor din Afarsac, care locuiau dincoace de Râu.
7. I-au trimis o scrisoare cu următorul cuprins: "Către împăratul Dariu, sănătate!
8. Să știe împăratul că ne-am dus în ținuturile lui Iuda, la Casa Dumnezeului celui mare. Ea se zidește din pietre cioplite, și în pereți se pune lemn; lucrul merge repede și izbutește în mâinile lor.
9. Am întrebat pe bătrâni, și le-am vorbit așa: "Cine v-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea?"
10. Le-am cerut și numele lor ca să ți le facem cunoscut, și am pus în scris numele oamenilor care sunt în fruntea lor.
11. Iată răspunsul pe care ni l-au dat: "Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerurilor și al pământului, și zidim din nou casa care fusese zidită acum mulți ani. Un mare împărat al lui Israel o zidise și o isprăvise.
12. Dar, după ce părinții noștri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, El i-a dat în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, Haldeianul, care a nimicit casa aceasta și a luat pe popor rob la Babilon.
13. Totuși, în cel dintâi an al lui Cir, împăratul Babilonului, împăratul Cir a dat poruncă să se zidească din nou această casă a lui Dumnezeu.
14. Și chiar împăratul Cir a scos din templul din Babilon uneltele de aur și de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadnețar din Templul de la Ierusalim și le dusese în templul din Babilon, le-a dat în mâna așa zisului Șeșbațar, pe care l-a pus dregător,
15. și i-a zis: "Ia uneltele acestea, du-te de le pune în Templul din Ierusalim, și să se zidească din nou Casa lui Dumnezeu pe locul unde era."
16. Acest Șeșbațar a venit dar, și a pus temeliile Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci până acum se zidește ea, și nu s-a isprăvit."
17. Acum, dacă împăratul găsește cu cale, să se facă cercetări în casa vistieriilor împăratului la Babilon, ca să vadă dacă s-a dat din partea împăratului Cir o poruncă pentru zidirea Casei acesteia a lui Dumnezeu la Ierusalim. Apoi, să ne trimită împăratul voința lui asupra acestui lucru.


Selectați alt capitol de mai jossus