Geneza 38

1. În vremea aceea, Iuda a părăsit pe frații săi, și a tras la un om din Adulam, numit Hira.
2. Acolo, Iuda a văzut pe fata unui Canaanit, numit Șua; a luat-o de nevastă, și s-a culcat cu ea.
3. Ea a rămas însărcinată, și a născut un fiu, pe care l-a numit Er.
4. A rămas iarăși însărcinată, și a mai născut un fiu, căruia i-a pus numele Onan.
5. A mai născut iarăși un fiu, căruia i-a pus numele Șela; Iuda era la Czib, când a născut ea.
6. Iuda a luat întâiului său născut Er, o nevastă numită Tamar.
7. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului; și Domnul l-a omorât.
8. Atunci Iuda a zis lui Onan: "Du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă, ca cumnat, și ridică sămânță fratelui tău."
9. Onan, știind că sămânța aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămânța pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânță fratelui său.
10. Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omorât și pe el.
11. Atunci Iuda a zis nurorii sale Tamar: "Rămâi văduvă în casa tatălui tău, până va crește fiul meu Șela." Zicea așa ca să nu moară și Șela ca frații lui. Tamar s-a dus, și a locuit în casa tatălui ei.
12. Au trecut multe zile, și fata lui Șua, nevasta lui Iuda, a murit. După ce au trecut zilele de jale, Iuda s-a suit la Timna, la cei ce-i tundeau oile, el și prietenul său Hira, Adulamitul.
13. Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta, și i-au zis: "Iată că socrul tău se suie la Timna, ca să-și tundă oile."
14. Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine, și a șezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna; căci vedea că Șela se făcuse mare, și ea nu-i fusese dată de nevastă.
15. Iuda a văzut-o, și a luat-o drept curvă, pentru că își acoperise fața.
16. S-a abătut la ea din drum, și a zis: "Lasă-mă să mă culc cu tine!" Căci n-a cunoscut-o că era nora sa. Ea a zis: "Ce-mi dai ca să te culci cu mine?"
17. El a răspuns: "Am să-ți trimit un ied din turma mea." Ea a zis: "Îmi dai un zălog, până îl vei trimite?"
18. El a răspuns: "Ce zălog să-ți dau?" Ea a zis: "Inelul tău, lanțul tău, și toiagul pe care-l ai în mână." El i le-a dat. Apoi s-a culcat cu ea; și ea a rămas însărcinată de la el.
19. Ea s-a sculat, și a plecat; și-a scos mahrama și s-a îmbrăcat iarăși în hainele de văduvă.
20. Iuda a trimis iedul prin prietenul său Adulamitul, ca să scoată zălogul din mâinile femeii. Dar acesta n-a găsit-o.
21. A întrebat pe oamenii locului, și a zis: "Unde este curva aceea, care stătea aici la Enaim, pe drum?" Ei au răspuns: "N-a fost nici o curvă aici."
22. Adulamitul s-a întors la Iuda, și i-a spus: "N-am găsit-o; și chiar oamenii de acolo au zis: "N-a fost nici o curvă aici."
23. Iuda a zis: "Țină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta, și n-ai găsit-o."
24. Cam după trei luni, au venit și au spus lui Iuda: "Tamar, nora ta, a curvit, și a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei." Și Iuda a zis: "Scoateți-o afară ca să fie arsă."
25. După ce au scos-o afară, ea a trimis să spună socrului său: "De la omul acela, ale cui sunt lucrurile acestea, am rămas eu însărcinată; vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanțurile acestea, și toiagul acesta."
26. Iuda le-a cunoscut, și a zis: "Ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Șela." Și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci.
27. Când i-a venit vremea să nască, iată că în pântecele ei erau doi gemeni.
28. Și în timpul nașterii, unul a scos mâna înainte; moașa i-a apucat mâna, și a legat-o cu un fir roșu, zicând: "Acesta a ieșit cel dintâi."
29. Dar el a tras mâna înapoi, și a ieșit fratele său. Atunci moașa a zis: "Ce spărtură ai făcut!" De aceea i-a pus numele Pereț (Spărtură).
30. În urmă a ieșit fratele lui, care avea firul roșu la mână; de aceea i-au pus numele Zerah (Cărămiziu).


Selectați alt capitol de mai jossus