Hagai 1

1. În anul al doilea al împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a șasea, Cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Șealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot, astfel:
2. "Așa vorbește Domnul oștirilor: "Poporul acesta zice: "N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului!"
3. De aceea Cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel:
4. "Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată?"
5. Așa vorbește acum Domnul oștirilor: "Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre!
6. Semănați mult, și strângeți puțin, mâncați, și tot nu vă săturați, beți, și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați, și tot nu vă este cald; și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă!
7. Așa vorbește Domnul oștirilor: "Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre!
8. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne, și zidiți Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta, și voi fi proslăvit, zice Domnul."
9. "Vă așteptați la mult, și iată că ați avut puțin; l-ați adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentru ce? zice Domnul oștirilor. Din pricina Casei Mele, care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui.
10. De aceea cerurile nu v-au dat roua, și pământul nu și-a dat roadele.
11. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste untdelemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite, și peste tot lucrul mâinilor voastre."
12. Zorobabel, fiul lui Șealtiel, Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot, și toată rămășița poporului, au ascultat glasul Domnului, Dumnezeului lor, și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul, Dumnezeul lor, îl trimisese. Și poporul s-a temut de Domnul.
13. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului, după porunca Domnului: "Eu sunt cu voi, zice Domnul."
14. Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Șealtiel, dregătorul lui Iuda, și duhul lui Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot, și duhul întregii rămășițe a poporului. Așa că ei au venit…, și s-au pus pe lucru în Casa Domnului oștirilor, Dumnezeul lor,
15. în ziua a douăzeci și patra a lunii a șasea, în anul al doilea al împăratului Dariu.


Selectați alt capitol de mai jossus