Ieremia 1

1. Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoții din Anatot, din țara lui Beniamin.
2. Cuvântul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul Amon, împăratul lui Iuda, în al treisprezecelea an al domniei lui,
3. și pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârșitul anului al unsprezecelea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie, în luna a cincea.
4. "Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
5. "Mai bine înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte, și te făcusem proroc al neamurilor."
6. Eu am răspuns: "Ah! Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, căci sunt un copil."
7. Dar Domnul mi-a zis: "Nu zice: "Sunt un copil", căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite, și vei spune tot ce-ți voi porunci.
8. Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap, – zice Domnul. –
9. Apoi Domnul Și-a întins mâna, și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis: "Iată, pun cuvintele Mele în gura ta.
10. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâmi, și să nimicești, să zidești și să sădești.
11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: "Ce vezi, Ieremio?" Eu am răspuns: "Văd un veghetor."
12. Și Domnul mi-a zis: "Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc."
13. "Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară, astfel: "Ce vezi?" Eu am răspuns: "Văd un cazan clocotind, dinspre miază-noapte."
14. "Și Domnul mi-a zis: "De la miazănoapte va izbucni nenorocirea peste toți locuitorii țării.
15. Căci iată, voi chema toate popoarele împărățiilor de la miazănoapte, zice Domnul; ele vor veni, și își vor așeza fiecare scaunul de domnie la intrarea porților Ierusalimului, împotriva tuturor zidurilor lui de jur împrejur, și împotriva tuturor cetăților lui Iuda.
16. Îmi voi rosti judecățile împotriva lor, din pricina întregii lor răutăți, pentru că M-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei și s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor.
17. Dar tu, încinge-ți coapsele, scoală-te, și spune-le tot ce-ți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor.
18. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier și un zid de aramă, împotriva întregii țări, împotriva împăraților lui Iuda, împotriva căpeteniilor lui, împotriva preoților lui și împotriva poporului țării.
19. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui; căci Eu sunt cu tine, dar nu te vor birui; căci Eu sunt cu tine, ca să te scap, zice Domnul."


Selectați alt capitol de mai jossus