Ieremia 18

1. Cuvântul vorbit de Ieremia din partea Domnului și care sună astfel:
2. "Scoală-te și pogoară-te în casa olarului; acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!"
3. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată.
4. Vasul pe care-l făcea n-a izbutit, – cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă.
5. Și Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
6. "Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta casă a lui Israel? zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna Mea, casă a lui Israel!
7. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa, și că-l voi nimici.
8. dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci și Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac.
9. Tot așa însă, deodată zic despre un neam, sau despre o împărăție, că-l voi zidi sau că-l voi sădi.
10. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea, și n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău și de binele, pe care aveam de gând să i-l fac."
11. "De aceea, vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului, și zi: "Așa vorbește Domnul: Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră, și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptați-vă umbletele și faptele!"
12. "Dar ei zic: "Degeaba! Căci noi ne vom urma gândurile noastre, și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele!"
13. "De aceea, așa vorbește Domnul: "Întrebați pe neamuri! Cine a auzit vreodată asemenea lucruri? Fecioara lui Israel a făcut grozave blestemății.
14. Părăsește zăpada Libanului stânca ogoarelor? Sau se văd secând apele care vin de departe proaspete și curgătoare?
15. Totuși poporul Meu M-a uitat și aduce tămâie idolilor; s-a abătut din căile lui, a părăsit vechile cărări, și a apucat pe cărări și drumuri nebătute,
16. făcând astfel din țara lor, o pustietate, o veșnică batjocură; toți cei ce trec prin ea sunt uimiți și dau din cap.
17. Ca vântul de la răsărit, îi voi risipi înaintea vrăjmașului; iar în ziua necazului lor, le voi întoarce spatele și nu Mă voi uita la ei!"
18. "Atunci ei au zis: "Veniți, să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba, și să nu luăm seama la toate vorbirile lui!"
19. "Ascultă-mă, Doamne, și auzi glasul potrivnicilor mei!
20. Cu rău se răsplătește binele? Căci au săpat o groapă ca să-mi ia viața. Adu-Ți aminte că am stat înaintea Ta, ca să vorbesc bine pentru ei, și să abat mânia Ta de la ei.
21. De aceea, dă pe copiii lor pradă foametei, și doboară-i cu sabia! Nevestele lor să fie lipsite de copii și să rămână văduve, și bărbații lor să fie luați de ciumă; tinerii lor să fie uciși de sabie în luptă!
22. Să se audă strigăte ieșind din casele lor, când cetele aduse de Tine vor cădea deodată peste ei! Căci au săpat o groapă, ca să mă prindă, și mi-au întins lațuri sub picioare.
23. Dar Tu, Doamne, cunoști toate uneltirile lor făcute ca să mă omoare. Nu le ierta nelegiuirea, și nu le șterge păcatul dinaintea Ta: ci să fie doborâți în Fața Ta! Lucrează împotriva lor la vremea mâniei Tale!"


Selectați alt capitol de mai jossus