Ieremia 22

1. "Așa vorbește Domnul: "Pogoară-te în casa împăratului lui Iuda, și acolo rostește cuvintele acestea.
2. Să spui: "Ascultă Cuvântul Domnului, împărat al lui Iuda, care stai pe scaunul de domnie al lui David, tu, slujitorii tăi, și tot poporul, care intrați pe porțile acestea!
3. Așa vorbește Domnul: "Faceți dreptate și judecată; scoateți pe cel asuprit din mâinile asupritorului; nu chinuiți pe străin, pe orfan și pe văduvă; nu apăsați, și nu vărsați sânge nevinovat în locul acesta!
4. Căci dacă lucrați după cuvântul acesta, vor intra pe porțile casei acesteia împărați care stau pe scaunul de domnie al lui David, suiți în care și călare pe cai, ei, slujitorii lor și poporul lor.
5. Dar dacă nu veți asculta cuvintele acestea, pe Mine însumi jur, zice Domnul că această casă va ajunge o dărâmătură!
6. Căci așa vorbește Domnul asupra casei împăratului lui Iuda: "Tu ești pentru Mine ca Galaadul, ca vârful Libanului; dar, cu adevărat, voi face din tine un pustiu, o cetate fără locuitori!
7. Pregătesc împotriva ta niște nimicitori, fiecare cu armele lui: ei vor tăia cei mai frumoși cedri ai tăi, și-i vor arunca în foc.
8. Multe neamuri vor trece pe lângă cetatea aceasta, și vor zice unul altuia: "Pentru ce a făcut Domnul așa acestei cetăți mari?"
9. Și se va răspunde: "Pentru că au părăsit legământul Domnului, Dumnezeului lor, pentru că s-au închinat înaintea altor dumnezei și le-au slujit!"
10. "Nu plângeți pe cel mort, și nu vă bociți pentru el; ci plângeți mai degrabă pe cel ce se duce, care nu se va mai întoarce, și nu-și va mai vedea țara de naștere!
11. Căci așa vorbește Domnul despre Șalum, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care domnea în locul tatălui său Iosia, și care a ieșit din locul acesta: "Nu se va mai întoarce în el;
12. ci va muri în locul unde este dus rob, și nu va mai vedea țara aceasta."
13. "Vai de cel ce își zidește casa cu nedreptate, și odăile cu nelegiuire; care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata;
14. care zice: "Îmi voi zidi o casă mare, și odăi încăpătoare;" și-i face ferestre multe, o căptușește cu cedru, și o vopsește cu roșu!"
15. "Împărat ești tu oare, de te întreci în cedri?" Nu mânca tatăl tău, și nu bea și el?" Și totuși el făcea dreptate și judecată, și era fericit!
16. Judeca pricina săracului și a celui lipsit, și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaște? zice Domnul.
17. Dar tu n-ai ochi și inimă decât ca să te dedai la lăcomie, ca să verși sânge nevinovat, și să întrebuințezi asuprire și silnicie.
18. De aceea, așa vorbește Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda: "Nu-l vor plânge, zicând: "Vai, fratele meu! Vai, sora mea!" Nici nu-l vor plânge, zicând: "Vai doamne! Vai, măria sa!"
19. Ci va fi înmormântat ca un măgar, va fi târât și aruncat afară din porțile Ierusalimului!"
20. "Suie-te pe Liban, și strigă! Înalță-ți glasul de pe Basan! Și strigă de pe înălțimea Abarim! Căci toți cei ce te iubeau sunt zdrobiți!
21. "Ți-am vorbit când îți mergea bine; dar tu ziceai: "Nu pot s-ascult!" Așa ai lucrat din tinerețea ta, și n-ai ascultat glasul Meu.
22. Pe toți păstorii tăi îi va paște vântul, și cei ce te iubesc vor merge în robie. Atunci vei fi acoperit de rușine și vei roși, din pricina întregii tale răutăți.
23. Tu, care locuiești pe Liban acum, care îți ai cuibul în cedri, cum vei geme când te vor ajunge durerile, dureri ca ale unei femei în munci."
24. "Pe viața Mea, zice Domnul, că, și chiar dacă Ieconia fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, ar fi un inel de pecetluit în mâna Mea cea dreaptă, te-aș scoate și de acolo.
25. Te voi da în mâinile celor ce vor să-ți ia viața, în mâinile acelora înaintea cărora tremuri, în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în mâinile Haldeilor.
26. Te voi arunca, pe tine și pe mama ta care te-a născut, într-o altă țară, unde nu v-ați născut, și acolo veți muri!
27. Dar în țara în care vor dori să se întoarcă, nu se vor mai întoarce!
28. Este un vas disprețuit, sfărâmat, acest Ieconia? Este el un lucru, căruia nu-i dai nici un preț? Pentru ce sunt aruncați oare, el și sămânța lui, și azvârliți într-o țară, pe care n-o cunosc?" –
29. Țară, țară, țară, ascultă glasul Domnului!
30. Așa vorbește Domnul: "Scrieți pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viața lui; căci nici unul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnie a lui David și să domnească peste Iuda."


Selectați alt capitol de mai jossus