Ieremia 40

1. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Rama. Când a trimis să-l aducă, Ieremia era încă legat cu lanțuri, împreună cu toți prinșii de război din Ierusalim și din Iuda, care aveau să fie duși în Babilon.
2. Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia, și i-a zis: "Domnul, Dumnezeul tău, a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia;
3. Domnul a adus și a împlinit ce spusese; și lucrurile acestea vi s-au întâmplat pentru că ați păcătuit împotriva Domnului și n-ați ascultat glasul Lui.
4. Acum, iată, te izbăvesc astăzi din lanțurile, pe care le ai la mâini; dacă vrei să vii cu mine la Babilon, vino, și voi îngriji de tine. Dar, dacă nu-ți place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată țara este înaintea ta, du-te unde vei crede, și unde-ți place să te duci!"
5. Însă fiindcă el zăbovea să răspundă, "Întoarce-te", a adăugat el, "la Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, pe care l-a pus împăratul Babilonului peste cetățile lui Iuda, și rămâi cu el în mijlocul poporului; sau, du-te oriunde vei vrea să te duci!" Căpetenia străjerilor i-a dat merinde și daruri, și i-a dat drumul.
6. Ieremia s-a dus la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Mițpa, și a rămas cu el în mijlocul poporului, care rămăsese în țară.
7. Când au aflat toate căpeteniile oștirilor care rămăseseră pe câmp, cu oamenii lor, că împăratul Babilonului a pus ca dregător al țării pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, și că i-a încredințat bărbații, femeile, copii, și pe aceia din săracii țării, care nu fuseseră luați robi în Babilon,
8. s-au dus la Ghedalia la Mițpa; și anume: Ismael, fiul lui Netania, Iohanan și Ionatan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, fiii lui Efai din Netofa, și Iezania, fiul unui Maacatit, ei și oamenii lor.
9. Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, le-a jurat, lor și oamenilor lor, zicând: "Nu vă temeți să slujiți Haldeilor; rămâneți în țară, slujiți împăratului Babilonului, și o veți duce bine!
10. Iată că eu rămân la Mițpa, ca să fiu la porunca Haldeilor, care vor veni la noi. Voi strângeți deci vinul, poamele de vară și untdelemnul, puneți-le în vasele voastre, și locuiți în cetățile, în care vă aflați!"
11. Toți Iudeii care erau în țara Moabului, la Amoniți, în țara Edomului, și în toate țările, au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămășiță în Iuda, și că le dăduse ca dregător pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan.
12. Și toți Iudeii aceștia, s-au întors din toate locurile, pe unde erau împrăștiați, au venit în țara lui Iuda la Ghedalia, la Mițpa, și au avut un mare belșug de vin și de poame de vară.
13. Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștilor care mai erau pe câmp, au venit la Ghedalia, la Mițpa,
14. și i-au zis: "Știți că Baalis, împăratul Amoniților, a însărcinat pe Ismael, fiul lui Netania, să te omoare?" Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i-a crezut.
15. Și Iohanan, fiul lui Careah, a spus în taină lui Ghedalia, la Mițpa: "Dă-mi voie să mă duc să omor pe Ismael, fiul lui Netania. Nimeni n-are să știe. Pentru ce să te omoare el, și să se risipească toți cei din Iuda, care s-au strâns la tine, și să piară rămășița lui Iuda?"
16. Ghedalia, fiul lui Ahicam, a răspuns lui Iohanan, fiul lui Careah: "Nu face lucrul acesta: căci ce spui tu despre Ismael, nu este adevărat!"


Selectați alt capitol de mai jossus