Ieremia 41

1. În luna a șaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, din neamul împăratului, a venit cu mai marii împăratului și cu zece oameni la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Mițpa. Și au mâncat împreună acolo, la Mițpa.
2. Atunci Ismael, fiul lui Netania, s-a sculat cu cei zece oameni de care era însoțit, și au lovit cu sabia pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, și au omorât astfel pe acela, pe care îl pusese împăratul Babilonului dregător peste țară.
3. Ismael a mai omorât pe toți Iudeii, care erau cu Ghedalia la Mițpa, și pe Haldeii, care se aflau acolo, oameni de război.
4. A doua zi, după omorârea lui Ghedalia, pe când nimeni nu știa nimic,
5. au venit din Sihem, din Silo și din Samaria, optzeci de oameni, cu barba rasă și cu haine sfâșiate, care își făcuseră tăieturi în piele; aveau daruri de mâncare și tămâie, ca să le aducă la Casa Domnului.
6. Ismael, fiul lui Netania, le-a ieșit înainte din Mițpa, și mergea plângând. Când i-a întâlnit, le-a zis: "Veniți la Ghedalia, fiul lui Ahicam!"
7. Și când au ajuns ei în mijlocul cetății, Ismael, fiul lui Netania, i-a junghiat și i-a aruncat în groapă, cu ajutorul oamenilor, care-l însoțeau.
8. Dar s-au găsit printre ei zece oameni care au zis lui Ismael: "Nu ne omorî, căci mai avem merinde ascunse în câmp: grâu, orz, untdelemn și miere!" Atunci el i-a cruțat, și nu i-a omorât împreună cu frații lor.
9. Groapa în care a aruncat Ismael toate trupurile moarte ale oamenilor pe care i-a ucis, afară de Ghedalia, este groapa aceea mare pe care o făcuse împăratul Asa, când se temea de Baeșa, împăratul lui Israel; groapa aceasta a umplut-o Ismael, fiul lui Netania, cu cei uciși.
10. Ismael a luat prinși de război pe toi cei ce mai rămăseseră la Mițpa din popor, pe fiicele împăratului și pe toți aceia din popor, care locuiau acolo, și pe care-i încredințase Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, lui Ghedalia, fiul lui Ahicam; Ismael fiul lui Netania, i-a luat prinși de război, și a plecat ca să treacă la Amoniți.
11. Dar Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștirilor, care erau cu el, au fost înștiințați de tot răul, pe care-l făcuse Ismael, fiul lui Netania.
12. Au luat pe toți oamenii, și au pornit să bată pe Ismael, fiul lui Netania, pe care l-au găsit lângă apele cele mari ale Gabaonului.
13. Când a văzut tot poporul, care era cu Ismael, pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toate căpeteniile oștirilor, care erau cu el, s-a bucurat;
14. și tot poporul, pe care-l luase Ismael din Mițpa, s-a întors și a venit de s-a unit cu Iohanan, fiul lui Careah.
15. Dar Ismael, fiul lui Netania, a scăpat de Iohanan cu opt oameni, și s-a dus la Amoniți.
16. Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștirilor, care erau cu el, au luat toată rămășița poporului, pe care l-au izbăvit din mâinile lui Ismael, fiul lui Netania, când îl ducea din Mițpa, după ce ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam. Și anume pe oamenii de război, pe femei, pe copii, pe famenii-dregători, pe care i-a adus Iohanan înapoi din Gabaon.
17. Au pornit, și s-au oprit la hanul lui Chimham lângă Betleem, ca să plece apoi în Egipt,
18. departe de Haldei, de care se temeau, pentru că Ismael, fiul lui Netania, ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, pe care-l pusese împăratul Babilonului dregător peste țară.


Selectați alt capitol de mai jossus