Ieremia 47

1. Iată cuvântul Domnului, spus prorocului Ieremia cu privire la Filisteni, înainte ca Faraon să bată Gaza.
2. "Așa vorbește Domnul: Iată, se ridică niște ape de la miază noapte, cresc ca un râu ieșit din matcă; îneacă țara și ce cuprinde ea, cetatea și locuitorii ei. Țipă oamenii, și se bocesc toți locuitorii țării.
3. de tropăitul copitelor cailor lui puternici, de uruitul carelor lui și de scârțăitul roților; părinții nu se mai întorc spre copiii lor, atât le sunt de slăbite mâinile,
4. pentru că vine ziua când vor fi nimiciți toți Filistenii, și stârpiți toți cei ce slujeau ca ajutoare Tirului și Sidonului. Căci Domnul va nimici pe Filisteni, rămășițele ostrovului Caftor.
5. Gaza a ajuns pleșuvă, Ascalonul piere cu rămășița văilor lui!" "Până când îți vei face tăieturi de jale în piele?" –
6. "Ah! Sabie a Domnului, când te vei odihni odată? Întoarce-te în teacă, oprește-te și fii liniștită!" –
7. "Dar cum ar putea să se odihnească? Când Domnul doar îi poruncește, și o îndreaptă împotriva Ascalonului și coastei mării."


Selectați alt capitol de mai jossus