Ioan 18

1. După ce a rostit aceste vorbe, Isus a plecat cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină, în care a intrat El și ucenicii Lui.
2. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Isus de multe ori Se adunase acolo cu ucenicii Lui.
3. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de Farisei, și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme.
4. Isus, care știa tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei, și le-a zis: "Pe cine căutați?"
5. Ei I-au răspuns: "Pe Isus din Nazaret!". Isus le-a zis: "Eu sunt!". Iuda, vânzătorul, era și el cu ei.
6. Când le-a zis Isus: "Eu sunt", ei s-au dat înapoi, și au căzut jos la pământ.
7. El i-a întrebat din nou: "Pe cine căutați?" "Pe Isus din Nazaret", I-au zis ei.
8. Isus a răspuns: "V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă Mă căutați pe Mine, lăsați pe aceștia să se ducă."
9. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba, pe care o spusese: "N-am pierdut pe nici unul din aceia, pe care Mi i-ai dat."
10. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot, și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu.
11. Isus a zis lui Petru: "Bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul, pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau?"
12. Ceata ostașilor, căpitanul lor, și aprozii Iudeilor, au prins deci pe Isus, și L-au legat.
13. L-au dus întâi la Ana; căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela.
14. Și Caiafa era cel ce dăduse Iudeilor sfatul acesta: "Este de folos să moară un singur om pentru norod."
15. Simon Petru mergea după Isus; tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot, și a intrat cu Isus în curtea marelui preot.
16. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița, și a băgat pe Petru înăuntru.
17. Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru: "Nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia?" "Nu sunt", a răspuns el.
18. Robii și aprozii care erau acolo, făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig: și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei, și se încălzea.
19. Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui și despre învățătura Lui.
20. Isus i-a răspuns: "Eu am vorbit lumii pe față; totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în Templu, unde se adună toți Iudeii, și n-am spus nimic în ascuns.
21. Pentru ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce M-au auzit despre ce le-am vorbit; iată, aceia știu ce am spus."
22. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii, care stăteau acolo, a dat o palmă lui Isus, și a zis: "Așa răspunzi marelui preot?"
23. Isus i-a răspuns: "Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău; dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați?"
24. Ana L-a trimis legat la marele preot Caiafa.
25. Simon Petru stătea acolo, și se încălzea. Ei i-au zis: "Nu cumva ești și tu unul din ucenicii Lui?" El s-a lepădat, și a zis: "Nu sunt."
26. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: "Nu te-am văzut eu cu El în grădină?"
27. Petru iar s-a lepădat. Și îndată a cântat cocoșul.
28. Au adus pe Isus de la Caiafa în odaia de judecată: era dimineața. Ei n-au intrat în odaia de judecată, ca să nu se spurce și să poată mânca Paștele.
29. Pilat deci a ieșit afară la ei, și le-a zis: "Ce pâră aduceți împotriva omului acestuia?"
30. Drept răspuns, ei i-au zis: "Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu L-am fi dat noi în mâinile tale."
31. Atunci Pilat le-a zis: "Luați-L voi, și judecați-L după legea voastră." "Nouă nu ne este îngăduit de Lege să omorâm pe nimeni", I-au zis Iudeii.
32. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba, prin care arătase Isus cu ce moarte avea să moară.
33. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Isus și I-a zis: "Ești Tu Împăratul Iudeilor?"
34. Isus i-a răspuns: "De la tine însuți zici lucrul acesta, sau ți l-au spus alții despre Mine!"
35. Pilat a răspuns: "Eu sunt Iudeu? Neamul Tău și preoții cei mai de seamă Te-au dat în mâna mea: ce ai făcut?"
36. "Împărăția Mea nu este din lumea aceasta", a răspuns Isus. "Dacă ar fi Împărăția Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăția Mea nu este de aici."
37. "Atunci un Împărat tot ești!" I-a zis Pilat. "Da", a răspuns Isus. "Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu."
38. Pilat I-a zis: "Ce este adevărul?" După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la Iudei, și le-a zis: "Eu nu găsesc nici o vină în El.
39. Dar, fiindcă voi aveți obicei să vă slobozesc pe cineva de Paște, vreți să vă slobozesc pe Împăratul Iudeilor?"
40. Atunci toți au strigat din nou: "Nu pe El, ci pe Baraba!" Și Baraba era un tâlhar.


Selectați alt capitol de mai jossus