Ioan 2

1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galilea. Mama lui Isus era acolo.
2. Și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii Lui.
3. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: "Nu mai au vin."
4. Isus i-a răspuns: "Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul."
5. Mama lui a zis slugilor: "Să faceți orice vă va zice".
6. Și acolo erau șase vase de piatră, puse după obiceiul de curățire al Iudeilor; și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre.
7. Isus le-a zis: "Umpleți vasele acestea cu apă". Și le-au umplut până sus.
8. "Scoateți acum", le-a zis El, și "aduceți nunului." Și i-au adus:
9. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, – el nu știa de unde vine vinul acesta (slugile însă, care scoseseră apa, știau), – a chemat pe mire,
10. și i-a zis: "Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; și, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun; dar tu ai ținut vinul cel bun până acum."
11. Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galilea. El Și-a arătat slava Sa, și ucenicii Lui au crezut în El.
12. După aceea, S-a pogorât la Capernaum, împreună cu mama, frații și ucenicii Lui; și acolo n-au rămas multe zile.
13. Paștele Iudeilor erau aproape; și Isus S-a suit la Ierusalim.
14. În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei, și pe schimbătorii de bani șezând jos.
15. A făcut un bici de ștreanguri, și i-a scos pe toți afară din Templu, împreună cu oile și boii; a vărsat banii schimbătorilor, și le-a răsturnat mesele.
16. Și a zis celor ce vindeau porumbei: "Ridicați acestea de aici, și nu faceți din casa Tatălui Meu o casă de negustorie."
17. Ucenicii Lui și-au adus aminte că este scris: "Râvna pentru casa Ta Mă mănâncă pe Mine."
18. Iudeii au luat cuvântul, și I-au zis: "Prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri?"
19. Drept răspuns, Isus le-a zis: "Stricați Templul acesta, și în trei zile îl voi ridica."
20. Iudeii au zis: "Au trebuit patruzeci și șase de ani, ca să se zidească Templul acesta, și Tu îl vei ridica în trei zile?"
21. Dar El le vorbea despre Templul trupului Său.
22. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii Lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea; și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus.
23. Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea.
24. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți.
25. Și n-avea trebuință să-I facă cineva mărturisiri despre nici un om, fiindcă El însuși știa ce este în om.


Selectați alt capitol de mai jossus