Ioan 21

1. După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat:
2. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei, și alți doi din ucenicii lui Isus, erau împreună.
3. Simon Petru le-a zis: "Mă duc să prind pește." "Mergem și noi cu tine", i-au zis ei. Au ieșit, și au intrat într-o corabie; și n-au prins nimic în noaptea aceea.
4. Dimineața, Isus stătea pe țărm; dar ucenicii nu știau că este Isus.
5. "Copii", le-a zis Isus, "aveți ceva de mâncare?" Ei i-au răspuns: "Nu".
6. El le-a zis: "Aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei, și veți găsi." Au aruncat-o deci, și n-o mai puteau trage de mulțimea peștilor.
7. Atunci ucenicul, pe care-l iubea Isus, a zis lui Petru: "Este Domnul!" Când a auzit Simon Petru că este Domnul și-a pus haina pe el, și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare.
8. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la două sute de coți.
9. Când s-au pogorât pe țărm au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine.
10. Isus le-a zis: "Aduceți din peștii, pe care i-ați prins acum."
11. Simon Petru s-a suit în corăbioară, și a tras mreaja la țărm, plină cu o sută cincizeci și trei de pești mari: și, măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja.
12. "Veniți de prânziți", le-a zis Isus. Și nici unul din ucenici nu cuteza să-L întrebe: "Cine ești?" căci știau că este Domnul.
13. Isus S-a apropiat, a luat pâinea, și le-a dat; tot așa a făcut și cu peștele.
14. Aceasta era a treia oară când Se arăta Isus ucenicilor Săi, după ce înviase din morți.
15. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: "Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu mai mult decât aceștia?" "Da, Doamne", I-a răspuns Petru, "știi că Te iubesc." Isus i-a zis: "Paște mielușeii Mei."
16. I-a zis a doua oară: "Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?" "Da Doamne", I-a răspuns Petru, "știi că Te iubesc." Isus i-a zis: "Paște oițele Mele".
17. A treia oară i-a zis Isus: "Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?" Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: "Mă iubești?" Și I-a răspuns: "Doamne, Tu toate le știi; știi că Te iubesc." Isus i-a zis: "Paște oile Mele!
18. Adevărat, adevărat, îți spun că, atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile, și altul te va încinge, și te va duce unde nu vei voi."
19. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și, după ce a vorbit astfel, i-a zis: "Vino după Mine."
20. Petru s-a întors, și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care, la cină, se rezemase pe pieptul lui Isus, și zisese: "Doamne, cine este cel ce Te vinde?"
21. Petru s-a uitat la el, și a zis lui Isus: "Doamne, dar cu acesta ce va fi?"
22. Isus i-a răspuns: "Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după Mine!"
23. Din pricina aceasta, a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Isus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: "Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ți pasă ție?"
24. Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri, și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată.
25. Mai sunt multe alte lucruri, pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin.


Selectați alt capitol de mai jossus