Ioan 9

1. Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naștere.
2. Ucenicii Lui L-au întrebat: "Învățătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?"
3. Isus a răspuns: "N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui; ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
4. Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.
5. Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii."
6. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta,
7. și i-a zis: "Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului" (care, tălmăcit, înseamnă: Trimis). El s-a dus, s-a spălat, și s-a întors văzând bine.
8. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor, ziceau: "Nu este acesta cel ce ședea și cerșea?"
9. Unii ziceau: "El este." Alții ziceau: "Nu; dar seamănă cu el." Și el însuși zicea: "Eu sunt."
10. Deci i-au zis: "Cum ți s-au deschis ochii?"
11. El a răspuns: "Omul acela, căruia i se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii, și mi-a zis: "Du-te la scăldătoarea Siloamului, și spală-te." M-am dus, m-am spălat, și mi-am căpătat vederea."
12. "Unde este omul acela", l-au întrebat ei. El a răspuns: "Nu știu."
13. Au adus la Farisei pe cel ce fusese orb mai înainte.
14. Și era o zi de Sabat când făcuse Isus tină, și-i deschisese ochii.
15. Din nou, Fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis: "Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat, și văd."
16. Atunci unii din Farisei au început să zică: "Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține Sabatul." Alții ziceau: "Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?" Și era dezbinare între ei.
17. Iarăși au întrebat pe orb: "Tu ce zici despre El, în privința faptului că ți-a deschis ochii?" "Este un proroc", le-a răspuns el.
18. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea, până n-au chemat pe părinții lui.
19. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat: "Acesta este fiul vostru, care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum?"
20. Drept răspuns, părinții lui au zis: "Știm că acesta este fiul nostru, și că s-a născut orb.
21. Dar cum vede acum, sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l privește."
22. Părinții lui au zis aceste lucruri, pentru că se temeau de Iudei; căci Iudeii hotărâseră acum că, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă.
23. De aceea au zis părinții lui: "Este în vârstă, întrebați-l pe el."
24. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb, și i-au zis: "Dă slavă lui Dumnezeu: noi știm că omul acesta este un păcătos."
25. El a răspuns: "Dacă este un păcătos, nu știu; eu una știu: că eram orb, și acum văd."
26. Iarăși l-au întrebat: "Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?"
27. "Acum v-am spus", le-a răspuns el, "și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii Lui!"
28. Ei l-au ocărât, și i-au zis: "Tu ești ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui Moise.
29. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este."
30. "Aici este mirarea", le-a răspuns omul acela, "că voi nu știți de unde este, și totuși, El mi-a deschis ochii.
31. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă.
32. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere.
33. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic."
34. "Tu ești născut cu totul în păcat", i-au răspuns ei, "și vrei să ne înveți pe noi?" Și l-au dat afară.
35. Isus a auzit că l-au dat afară; și, când l-a găsit, i-a zis: "Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?"
36. El a răspuns: "Și cine este, Doamne, ca să cred în El?"
37. "L-ai și văzut", i-a zis Isus, "și cel care vorbește cu tine, Acela este."
38. "Cred, Doamne", I-a zis el; și I s-a închinat.
39. Apoi Isus a zis: "Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca cei ce nu văd, să vadă, și cei ce văd, să ajungă orbi."
40. Unii din Fariseii care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, I-au zis: "Doar n-om fi și noi orbi!"
41. "Dacă ați fi orbi", le-a răspuns Isus, "n-ați avea păcat; dar acum ziceți: "Vedem." Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne."


Selectați alt capitol de mai jossus