Iosua 1

1. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise:
2. "Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel.
3. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise.
4. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara Hetiților, și până la marea cea mare, spre apusul soarelui.
5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.
6. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da.
7. Întărește-te numai, și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, și atunci vei lucra cu înțelepciune.
9. Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: "Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face."
10. Iosua a dat căpeteniilor oștirii poporului următoarea poruncă:
11. "Treceți prin tabără, și iată ce să porunciți poporului: "Pregătiți-vă merinde, căci peste trei zile veți trece Iordanul acesta ca să mergeți să cuceriți țara, pe care v-o dă în stăpânire Domnul, Dumnezeul vostru."
12. Iosua a zis Rubeniților, Gadiților și jumătății din seminția lui Manase:
13. "Aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: "Domnul, Dumnezeul vostru, v-a dat odihnă, și v-a dat țara aceasta.
14. Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan; dar voi toți bărbații voinici, să treceți înarmați înaintea fraților voștri, și să-i ajutați,
15. până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă, și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care le-o dă Domnul, Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara care este moșia voastră, și pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui."
16. Ei au răspuns lui Iosua, și au zis: "Vom face tot ce ne-ai poruncit, și ne vom duce oriunde ne vei trimite.
17. Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul, Dumnezeul tău, să fie cu tine, cum a fost cu Moise!
18. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale, și care nu va asculta de tot ce-i vei porunci, să fie pedepsit cu moartea! Întărește-te numai, și îmbărbătează-te!"


Selectați alt capitol de mai jossus