Iosua 11

1. Iabin, împăratul Hațorului, auzind de aceste lucruri, a trimis soli la Iobab, împăratul Madonului, la împăratul Șimronului, la împăratul Acșafului,
2. la împărații care erau la miază noapte de munte, în câmpia de la miazăzi de Chineret, în vale, și pe înălțimile Dorului la apus,
3. Canaaniților de la răsărit și de la apus, Amoriților, Hetiților, Fereziților, Iebusiților în munte, și Heviților la poalele Hermonului în țara Mițpa.
4. Au ieșit, ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării, și având cai și care în foarte mare număr.
5. Toți împărații aceștia au hotărât un loc de întâlnire, și au venit de au tăbărât împreună la apele Merom, ca să lupte împotriva lui Israel.
6. Domnul a zis lui Iosua: "Nu te teme de ei, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel. Cailor să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc".
7. Iosua, cu toți oamenii lui de război, au venit pe neașteptate peste ei la apele Merom, și s-au năpustit în mijlocul lor.
8. Domnul i-a dat în mâinile lui Israel; ei i-au bătut și i-au urmărit până la Sidonul cel mare, până la Misrefot-Maim, și până în valea Mițpa la răsărit; i-au bătut, fără să lase să scape vreunul.
9. Iosua le-a făcut cum îi spusese Domnul: cailor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc.
10. La întoarcere, și în același timp, Iosua a luat Hațorul, și a trecut prin sabie pe împăratul lui. Hațorul era mai înainte capitala tuturor acestor împărății.
11. Au trecut prin ascuțișul sabiei și au nimicit cu desăvârșire pe toți cei ce se găseau în el: n-a rămas nimic din ce avea suflare de viață, și au pus foc Hațorului.
12. Iosua a luat de asemenea toate cetățile împăraților acelora, și pe toți împărații lor i-a trecut prin ascuțișul sabiei, și i-a nimicit cu desăvârșire, cum poruncise Moise, robul Domnului.
13. Dar Israel n-a ars nici una din cetățile așezate pe dealuri, afară numai de Hațor, care a fost ars de Iosua.
14. Copiii lui Israel au păstrat pentru ei toată prada cetăților acelora și vitele; dar au trecut prin ascuțișul sabiei pe toți oamenii, până i-au nimicit, fără să lase ceva din ce are suflare de viață.
15. Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului Său Moise, și de Moise lui Iosua; n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul.
16. Astfel Iosua a luat toată țara aceasta, muntele, toată partea de miazăzi, toată țara Gosen, valea, câmpia, muntele lui Israel și văile lui,
17. de la muntele cel pleșuv care se înalță spre Seir până la Baal-Gad, în valea Libanului, la poalele muntelui Hermon. A luat pe toți împărații lor, i-a bătut și i-a omorât.
18. Războiul, pe care l-a purtat Iosua împotriva tuturor acestor împărați, a ținut multă vreme.
19. N-a rămas nici o cetate, care să fi făcut pace cu copiii lui Israel, afară de Heviți, care locuiau în Gabaon; pe toate le-au luat prin luptă.
20. Căci Domnul a îngăduit ca popoarele acelea să-și împietrească inima și să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârșire, fără să aibă milă de ele, și să le nimicească, după cum poruncise lui Moise Domnul.
21. În același timp, Iosua a pornit, și a nimicit pe Anachimi, din muntele Hebronului, din Debir, din Anab, din tot muntele lui Iuda și din tot muntele lui Israel; Iosua i-a nimicit cu desăvârșire, împreună cu cetățile lor.
22. N-au rămas deloc Anachimi în țara copiilor lui Israel; n-au rămas decât la Gaza, la Gat și la Asdod.
23. Iosua a pus stăpânire deci pe toată țara, potrivit cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Și Iosua a dat-o de moștenire lui Israel, fiecăruia i-a dat partea lui, după semințiile lor. Apoi țara s-a odihnit de război.


Selectați alt capitol de mai jossus