Iosua 16

1. Partea căzută la sorți fiilor lui Iosif se întindea de la Iordan, lângă Ierihon, spre apele Ierihonului, la răsărit. Hotarul urma pustia care se ridică de la Ierihon la Betel prin munte.
2. Mergea mai departe de la Betel la Luz, și trecea spre hotarul Archiților prin Atarot.
3. Apoi se pogora la apus spre hotarul Iafletiților, până la hotarul Bet-Horonului de jos și până la Ghezer, ieșind la mare.
4. Acolo și-au primit moștenirea fiii lui Iosif: Manase și Efraim.
5. Iată hotarele fiilor lui Efraim, după familiile lor. Hotarul moștenirii lor era, la răsărit, Atarot-Adar până la Bet-Horonul de sus.
6. Ieșea spre mare la Micmetat în partea de miazănoapte, se întorcea la răsărit până la Taanat-Silo, și trecea înspre răsărit prin Ianoah.
7. Din Ianoah pogora la Atarot și la Naarata, atingea Ierihonul, și mergea până la Iordan.
8. Din Tapuah mergea spre apus până la pârâul Cana, și ieșea la mare. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Efraim, după familiile lor.
9. Fiii lui Efraim aveau și cetăți deosebite în mijlocul moștenirii fiilor lui Manase, toate cu satele lor.
10. Ei n-au izgonit pe Canaaniții care locuiau în Ghezer, și Canaaniții au locuit în mijlocul lui Efraim până în ziua de azi, dar au fost puși să plătească un bir.


Selectați alt capitol de mai jossus