Iosua 3

1. Iosua, sculându-se dis-de-dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan; și au rămas acolo peste noapte, înainte de a trece.
2. După trei zile, căpeteniile oștii au trecut prin tabără,
3. și au dat poporului următoarea poruncă: "Când veți vedea chivotul legământului Domnului, Dumnezeului vostru, dus de preoți, care sunt din neamul Leviților, să plecați din locul în care sunteți, și să porniți după el.
4. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape două mii de coți: să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta."
5. Iosua a zis poporului: "Sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru."
6. Și Iosua a zis preoților: "Luați chivotul legământului, și treceți înaintea poporului." Ei au luat chivotul legământului, și au pornit înaintea poporului.
7. Domnul a zis lui Iosua: "Astăzi, voi începe să te înalț înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise.
8. Să dai următoarea poruncă preoților care duc chivotul legământului: "Când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan."
9. Iosua a zis copiilor lui Israel: "Apropiați-vă, și ascultați cuvintele Domnului, Dumnezeului vostru."
10. Iosua a zis: "Prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru, și că va izgoni dinaintea voastră pe Canaaniți, pe Hetiți, pe Heviți, pe Fereziți, pe Ghirgasiți, pe Amoriți și pe Iebusiți:
11. Iată, chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan.
12. Acum, luați doisprezece bărbați din semințiile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție.
13. Și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului, Dumnezeului întregului pământ, vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două, și anume ape care se pogoară din sus, se vor opri grămadă."
14. Poporul a ieșit din corturi, ca să treacă Iordanul, și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului.
15. Când preoții, care duceau chivotul, au ajuns la Iordan, și când li s-au muiat picioarele în marginea apei, – căci Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului,
16. – apele care se pogoară din sus s-au oprit, și s-au înălțat grămadă, la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Țartan; iar cele ce se pogorau spre marea câmpiei, care este marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Ierihonului.
17. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul.


Selectați alt capitol de mai jossus