Iov 25

1. Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis:
2. "Puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu; El face să împărățească pacea în ținuturile Lui înalte.
3. Cine ar putea să-I numere oștile? Și peste cine nu răsare lumina Lui?
4. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?
5. Iată, în ochii Lui nici luna nu este strălucitoare, și stelele nu sunt curate înaintea Lui;
6. cu cât mai puțin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermișor!"


Selectați alt capitol de mai jossus