Iov 5

1. Strigă acum! Cine îți va răspunde? Căruia dintre sfinți îi vei vorbi?
2. Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui.
3. Am văzut pe un nebun prinzând rădăcină; apoi deodată i-am blestemat locuința.
4. Fiii lui n-au noroc, sunt călcați în picioare la poartă, și nimeni nu i scapă!
5. Secerișul lui este mâncat de cei flămânzi, care vin să-l ia chiar și din spini, și averile lui sunt înghițite de oameni însetați.
6. Nenorocirea nu răsare din țărână, și suferința nu încolțește din pământ.
7. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare.
8. Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu.
9. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
10. El varsă ploaia pe pământ, și trimite apă pe câmpii.
11. El înalță pe cei smeriți, și izbăvește pe cei necăjiți.
12. El nimicește planurile oamenilor vicleni, și mâinile lor nu pot să le împlinească.
13. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor, și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate:
14. dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâjbâie ziua în amiaza mare ca noaptea.
15. Astfel, Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor, și-l scapă din mâna celor puternici.
16. Așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fărădelegea își închide gura.
17. Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.
18. El face rana, și tot El o leagă; El rănește, și mâna Lui tămăduiește.
19. De șase ori te va izbăvi din necaz, și de șapte ori nu te va atinge răul.
20. El te va scăpa de moarte în vreme de foamete, și de loviturile sabiei în vreme de război.
21. Vei fi la adăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă când va veni pustiirea.
22. Vei râde de pustiire ca și de foamete, și nu vei avea să te temi de fiarele pământului.
23. Căci vei face legământ până și cu pietrele câmpului, și fiarele pământului vor fi în pace cu tine.
24. Vei avea fericire în cortul tău, îți vei găsi turmele întregi,
25. îți vei vedea sămânța crescându-ți, și odraslele înmulțindu-se ca iarba de pe câmp.
26. Vei intra în mormânt la bătrânețe, ca snopul strâns la vremea lui.
27. Iată ce am cercetat, și așa este! Ascultă, că sunt spre folosul tău!"


Selectați alt capitol de mai jossus