Isaia 34

1. Apropiați-vă, neamuri, să auziți! Popoare, luați aminte!" S-asculte pământul, el și ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei!
2. Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile, și plin de urgie pe toată oștirea lor: El le nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot.
3. Morții lor sunt aruncați, trupurile lor moarte miros greu, și se topesc munții de sângele lor.
4. Toată oștirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul ca o carte, și toată oștirea lor cade, cum cade frunza de viță, cum cade frunza de smochin.
5. "Căci sabia Mea – zice Domnul – s-a îmbătat în ceruri; iată, se va pogorî asupra Edomului, asupra poporului, pe care l-am sortit nimicirii, ca să-l pedepsesc."
6. Sabia Domnului este plină de sânge, unsă cu grăsime, cu sângele mieilor și țapilor, cu grăsimea rărunchilor berbecilor; căci Domnul ține un praznic de jertfe la Boțra, și un mare măcel este în țara Edomului.
7. Bivolii cad împreună cu ei, și boii împreună cu taurii; țara lor se adapă cu sânge, și țărâna se umple de grăsime.
8. Căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion.
9. Pâraiele Edomului se vor preface în smoală, și pulberea lui în pucioasă; da, țara lui va fi ca smoala care arde.
10. Nu se va stinge nici zi nici noapte, și fumul lui se va înălța în veci. Din veac în veac va fi pustiit, și nimeni nu va trece prin el în veci de veci.
11. Ci pelicanul și ariciul îl vor stăpâni, bufnița și corbul îl vor locui. Se va întinde peste el funia pustiirii, și cumpăna nimicirii.
12. Nu vor mai fi în el fruntași, ca să aleagă un împărat, și toți voievozii lui vor fi nimiciți.
13. În casele lui împărătești vor crește spinii, în cetățuile lui mărăcini și urzici. Acolo va fi locuința șacalilor și vizuina struților.
14. Fiarele din pustie se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici, și țapii păroși se vor chema unii pe alții. Acolo își va avea locuința năluca nopții, și își va găsi un loc de odihnă.
15. Acolo își va face cuibul șarpele de noapte, își va pune ouăle, le va cloci, și își va strânge puii la umbra lui; acolo se vor strânge toți ulii: fiecare la tovarășul lui.
16. Căutați în cartea Domnului, și citiți! Nici una din toate acestea nu va lipsi, nici una nici alta nu vor da greș, căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta: Duhul Lui va strânge acele sălbăticiuni.
17. El a tras la sorț pentru ele și mâna Lui le-a împărțit cu funia de măsurat țara aceasta: ele o vor stăpâni totdeauna și o vor locui din veac în veac.


Selectați alt capitol de mai jossus