Isaia 48

1. "Ascultați lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, care purtați numele lui Israel, și care ați ieșit din apele lui Iuda; voi, care ați jurat pe Numele Domnului, și care chemați pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire!
2. Căci ei își trag numele de la cetatea sfântă, și se bizuiesc pe Dumnezeul lui Israel, al cărui Nume este Domnul oștirilor.
3. De multă vreme am făcut cele dintâi prorocii, din gura Mea au ieșit, și Eu le-am vestit: deodată am lucrat, și s-au împlinit.
4. Știind că ești împietrit, că grumazul îți este un drug de fier, și că ai o frunte de aramă,
5. ți-am vestit de mult aceste lucruri, ți le-am spus mai înainte ca să se întâmple, ca să nu poți să zici: "Idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a poruncit!"
6. Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum! Și nu vreți să le mărturisiți acum?… De acum, îți vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine.
7. Ele se fac în timpul de față, și nu fac parte din trecut; până în ziua de azi n-aveai nici o cunoștință despre ele, ca să nu poți zice: "Iată, că le știam."
8. Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai știut, și nici nu-ți era deschisă odinioară urechea la ele: căci știam că ai să fii necredincios, și că din naștere ai fost numit răzvrătit.
9. Din pricina Numelui Meu, sunt îndelung răbdător, pentru slava Mea Mă opresc față de tine, ca să nu te nimicesc.
10. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei.
11. Din dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea.
12. "Ascultă-Mă, Iacove! Și tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu sunt Cel dintâi, și tot Eu sunt și Cel din urmă.
13. Mâna Mea a întemeiat pământul, și dreapta Mea a întins cerurile: cum le-am chemat, s-au și înfățișat îndată.
14. Strângeți-vă cu toții și ascultați! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care-l iubește Domnul va împlini voia Lui împotriva Babilonului, și brațul lui va apăsa asupra Haldeilor.
15. Eu am vorbit, și Eu l-am și chemat; Eu l-am adus, și lucrarea lui va izbuti.
16. Apropiați-vă de Mine, și ascultați! De la început, n-am vorbit în ascuns, de la obârșia acestor lucruri, am fost de față. Și acum, Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său.
17. Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: "Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos, și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!
18. O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, și fericirea ta ca valurile mării.
19. Sămânța ta ar fi fost ca nisipul, și roadele pântecelui tău ca boabele de nisip; numele tău n-ar fi fost șters și nimicit înaintea Mea.
20. Ieșiți din Babilon, fugiți din mijlocul Haldeilor! Vestiți, trâmbițați cu glas de veselie, dați de știre până la capătul pământului, spuneți: "Domnul a răscumpărat pe robul Său Iacov!
21. Și nu vor suferi de sete în pustiurile în care-i va duce: ci va face să curgă pentru ei apă din stâncă, va despica stânca, și va curge apa.
22. Cei răi n-au pace, zice Domnul.


Selectați alt capitol de mai jossus