Isaia 65

1. Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau; am zis: "Iată-Mă, iată-Mă!" către un neam, care nu chema Numele Meu.
2. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui!
3. Spre un popor, care nu contenește să Mă mânie în față, aducând jertfe în grădini, și arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiș;
4. care locuiește în morminte, și petrece noaptea în peșteri, mâncând carne de porc, și având în străchini bucate necurate.
5. Și care totuși zice: "Dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt!"… Asemenea lucruri sunt un fum în nările Mele, un foc, care arde necontenit!
6. Iată ce am hotărât în Mine: "Nici gând să tac, ci îi voi pedepsi; da, îi voi pedepsi.
7. Pentru nelegiuirile voastre – zice Domnul – și pentru nelegiuirile părinților voștri, care au ars tămâie pe munți, și M-au batjocorit pe înălțimi, de aceea, le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut."
8. "Așa vorbește Domnul: "După cum când se găsește zeamă într-un strugure, se zice: "Nu-l nimici, căci este o binecuvântare în el!" tot așa, și Eu voi face la fel, din dragoste pentru robii Mei, ca să nu nimicesc totul.
9. Voi scoate o sămânță din Iacov, și din Iuda un moștenitor al munților Mei; aleșii Mei vor stăpâni țara, și robii Mei vor locui în ea.
10. Saronul va sluji ca loc de pășune oilor, și valea Acor va sluji de culcuș boilor, pentru poporul Meu care Mă va căuta.
11. Dar pe voi, care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele Meu cel sfânt, care puneți o masă "Norocului", și umpleți un pahar în cinstea "Soartei",
12. vă sortesc sabiei, și toți veți pleca genunchiul ca să fiți junghiați; căci Eu am chemat, și n-ați răspuns, am vorbit și n-ați ascultat, ci ați făcut ce este rău înaintea Mea, și ați ales ce nu-Mi place."
13. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată că robii Mei vor mânca, iar voi veți fi flămânzi; iată că robii Mei vor bea, iar vouă vă va fi sete. Iată că robii Mei se vor bucura și voi vă veți rușina.
14. Iată că robii Mei vor cânta, de veselă ce le va fi inima, dar voi veți striga, de durerea pe care o veți avea în suflet, și vă veți boci, de mâhnit ce vă va fi duhul.
15. Veți lăsa numele vostru ca blestem aleșilor Mei; și anume: "Domnul, Dumnezeu vă va omorî", și va da robilor Săi un alt nume.
16. Așa că, cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului, și cine va jura în țară, va jura pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferințe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii Mei."
17. "Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou; așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute, și nimănui nu-i vor mai veni în minte.
18. Ci vă veți bucura și vă veți înveseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, și pe poporul lui în bucurie.
19. Eu însumi Mă voi înveseli asupra Ierusalimului, și mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor.
20. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr, și cel ce va muri în vârstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos.
21. Vor zidi case și le vor locui; vor sădi vii, și le vor mânca rodul.
22. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, și aleșii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.
23. Nu vor munci degeaba, și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul, și copiii lor vor fi împreună cu ei.
24. Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!
25. Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul, și șarpele se va hrăni cu țărână. Nici un rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul."


Selectați alt capitol de mai jossus