Judecatori 10

1. După Abimelec, s-a sculat Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bărbat din Isahar, ca să izbăvească pe Israel; el locuia la Șamir, în muntele lui Efraim.
2. Tola a fost judecător în Israel douăzeci și trei de ani; apoi a murit, și a fost îngropat la Șamir.
3. După el, s-a sculat Iair, Galaaditul, care a fost judecător în Israel douăzeci și doi de ani.
4. El avea treizeci de fii, care călăreau pe treizeci de mânji de măgari, și stăpâneau treizeci de cetăți, numite și azi cetățile lui Iair, și așezate în țara Galaadului.
5. Și Iair a murit, și a fost îngropat la Camon.
6. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului; au slujit Baalilor și Astarteelor, dumnezeilor Siriei, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui Amon, și dumnezeilor Filistenilor, și au părăsit pe Domnul, și nu I-au mai slujit.
7. Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel, și i-a vândut în mâinile Filistenilor și în mâinile fiilor lui Amon.
8. Ei au apăsat și au asuprit pe copiii lui Israel în vremea aceea optsprezece ani, și anume: pe toți copiii lui Israel care erau de cealaltă parte a Iordanului în țara Amoriților în Galaad.
9. Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se bată și împotriva lui Iuda, împotriva lui Beniamin și împotriva casei lui Efraim. Și Israel era într-o mare strâmtorare.
10. Copiii lui Israel au strigat către Domnul, și au zis: "Am păcătuit împotriva Ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit Baalilor."
11. Domnul a zis copiilor lui Israel: "Nu v-am izbăvit Eu de Egipteni, de Amoriți, de fiii lui Amon, și de Filisteni?
12. Și când v-au apăsat Sidoniții, Amalec și Maon, și ați strigat către Mine, nu v-am izbăvit Eu din mâinile lor?
13. Dar voi M-ați părăsit, și ați slujit altor dumnezei. De aceea nu vă voi mai izbăvi.
14. Duceți-vă și chemați pe dumnezeii pe care i-ați ales; ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre!"
15. Copiii lui Israel au zis Domnului: "Am păcătuit, fă-ne ce-Ți va plăcea. Numai izbăvește-ne astăzi!"
16. Și au scos dumnezeii străini din mijlocul lor, și au slujit Domnului. El S-a îndurat de suferințele lui Israel.
17. Fiii lui Amon s-au strâns și au tăbărât în Galaad, și copiii lui Israel s-au strâns și au tăbărât la Mițpa.
18. Poporul, și căpeteniile Galaadului și-au zis unul altuia: "Cine este omul care va începe lupta împotriva fiilor lui Amon? El va fi căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului."


Selectați alt capitol de mai jossus