Judecatori 13

1. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului; și Domnul i-a dat în mâinile Filistenilor, timp de patruzeci de ani.
2. Era un om în Țorea, din familia Daniților, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă, și nu năștea.
3. Îngerul Domnului S-a arătat femeii, și i-a zis: "Iată că tu ești stearpă, și n-ai copii; dar vei rămâne însărcinată, și vei naște un fiu.
4. Acum ia bine seama, să nu bei nici vin, nici băutură tare, și să nu mănânci nimic necurat.
5. Căci vei rămâne însărcinată, și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui; și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna Filistenilor."
6. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei: "Un om al lui Dumnezeu a venit la mine, și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșată. Nu l-am întrebat de unde este, și nici nu mi-a spus care-i este numele.
7. Dar mi-a zis: "Tu vei rămâne însărcinată, și vei naște un fiu; și acum să nu bei nici vin nici băutură tare, și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui, până în ziua morții lui".
8. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: "Doamne, Te rog, să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis, și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște!"
9. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah, și Îngerul lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie. Ea ședea într-un ogor, și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea.
10. Ea a alergat repede să dea de veste bărbatului ei, și i-a zis: "Iată că omul care venise în cealaltă zi la mine, mi s-a arătat iarăși".
11. Manoah s-a sculat, a mers după nevasta sa, s-a dus la omul acela, și i-a zis: "Tu ai vorbit femeii acesteia?" El a răspuns: "Eu".
12. Manoah a zis: "Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil, și ce va fi de făcut?"
13. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: "Femeia să se ferească de tot ce i-am spus.
14. Să nu guste nici un rod din viță, să nu bea nici vin, nici băutură tare, și să nu mănânce nimic necurat; să păzească tot ce i-am poruncit."
15. Manoah a zis Îngerului Domnului: "Îngăduie-mi să Te opresc, și să-Ți pregătesc un ied".
16. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: "Chiar dacă M-ai opri, n-aș mânca din bucatele tale; dar dacă vrei să aduci o ardere de tot, s-o aduci Domnului". Manoah nu știa că este Îngerul Domnului.
17. Și Manoah a zis Îngerului Domnului: "Care-Ți este numele, ca să-Ți aducem slavă, când se va împlini cuvântul Tău?"
18. Îngerul Domnului i-a răspuns: "Pentru ce Îmi ceri Numele? El este minunat."
19. Manoah a luat iedul și darul de mâncare, și a adus jertfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune, în timp ce Manoah și nevasta sa priveau.
20. Pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, Îngerul Domnului S-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah și nevasta sa au căzut cu fața la pământ.
21. Îngerul Domnului nu S-a mai arătat lui Manoah și nevestei lui. Atunci Manoah a înțeles că este Îngerul Domnului,
22. și a zis nevestei sale: "Vom muri, căci am văzut pe Dumnezeu."
23. Nevasta sa i-a răspuns: "Dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot și darul de mâncare, nu ne-ar fi arătat toate acestea, și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri".
24. Femeia a născut un fiu, și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut, și Domnul l-a binecuvântat.
25. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane-Dan, între Țorea și Eștaol.


Selectați alt capitol de mai jossus