Judecatori 14

1. Samson s-a pogorât la Timna, și a văzut acolo o femeie din fetele Filistenilor.
2. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale, și a zis: "Am văzut la Timna o femeie din fetele Filistenilor; luați-mi-o acum de nevastă".
3. Tatăl său și mama sa i-au zis: "Nu este nici o femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru, de te duci să-ți iei nevastă de la Filisteni, care sunt netăiați împrejur?" Și Samson a zis tatălui său: "Ia-mi-o, căci îmi place."
4. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul: căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea Filistenilor. În vremea aceea Filistenii stăpâneau peste Israel.
5. Samson s-a pogorât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr mugind.
6. Duhul Domnului a venit peste Samson; și, fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse.
7. S-a pogorât și a vorbit cu femeia aceea, și ea i-a plăcut.
8. După câtva timp, s-a dus iarăși la Timna ca s-o ia, și s-a abătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere.
9. A luat mierea în mână, și a mâncat-o pe drum; și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat, și au mâncat și ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului.
10. Tatăl lui Samson s-a pogorât la femeia aceea. Și acolo Samson a făcut un ospăț, căci așa făceau tinerii.
11. Cum l-au văzut, au poftit treizeci de tovarăși, care au stat împreună cu el.
12. Samson le-a zis: "Am să vă spun o ghicitoare. Dacă mi-o veți ghici în cele șapte zile ale ospățului, și dacă o veți dezlega, vă voi da treizeci de cămăși și treizeci de haine de schimb.
13. Dar dacă n-o veți ghici, să-mi dați voi treizeci de cămăși și treizeci de haine de schimb". "Ei i-au zis:" "Spune-ne ghicitoarea ta s-o auzim".
14. Și el le-a zis: "Din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă, Și din cel tare a ieșit dulceață".
15. Trei zile, n-au putut dezlega ghicitoarea. În ziua a șaptea, au zis nevestei lui Samson: "Înduplecă pe bărbatul tău să ne dezlege ghicitoarea; altfel, te vom arde, pe tine și casa tatălui tău. Ne-ați adunat aici ca să ne jefuiți, nu-i așa?"
16. Nevasta lui Samson plângea lângă el și zicea: "Tu n-ai decât ură pentru mine, și nu mă iubești; ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu, și nu mi-ai dezlegat-o!" Și el i-a răspuns: "N-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele: să ți-o dezleg ție"?
17. Ea a plâns lângă el tot timpul celor șapte zile cât a ținut ospățul; și în ziua a șaptea, i-a dezlegat-o, căci îl necăjea. Și ea a dat copiilor poporului ei dezlegarea ghicitorii.
18. Oamenii din cetate au zis lui Samson în ziua a șaptea, înainte de apusul soarelui: "Ce este mai dulce decât mierea, și ce este mai tare decât leul? Și el le-a zis: "Dacă n-ați fi arat cu juncana mea, Nu mi-ați fi dezlegat ghicitoarea".
19. Duhul Domnului a venit peste el, și s-a pogorât la Ascalon. Acolo a ucis treizeci de oameni, le-a luat hainele și a dat hainele de schimb celor ce dezlegaseră ghicitoarea. Era aprins de mânie, și s-a suit la casa tatălui său.
20. Nevasta sa a fost dată unuia din tovarășii lui, cu care era prieten el.


Selectați alt capitol de mai jossus