Judecatori 15

1. După câtva timp, pe vremea seceratului grâului, Samson s-a dus să-și vadă nevasta, și i-a dus un ied. El a zis: "Vreau să intru la nevasta mea în odaia ei".
2. Dar tatăl nevestei nu i-a îngăduit să intre. "Am crezut că o urăști", a zis el, "și am dat-o tovarășului tău. Nu este sora sa cea tânără mai frumoasă ca ea? Ia-o dar în locul ei."
3. Samson le-a zis: "De data aceasta nu voi fi vinovat față de Filisteni, dacă le voi face rău".
4. Samson a plecat. A prins trei sute de vulpi, și a luat niște făclii: apoi a legat vulpile coadă de coadă, și a pus câte o făclie între cele două cozi, la mijloc.
5. A aprins făcliile, a dat drumul vulpilor în grânele Filistenilor, și a aprins astfel atât stogurile de snopi, cât și grâul care era în picioare, ba încă și grădinile de măslini.
6. Filistenii au zis: "Cine a făcut lucrul acesta?" Li s-a răspuns: "Samson, ginerele Timneanului, pentru că acesta i-a luat nevasta și a dat-o tovarășului lui". Și Filistenii s-au suit, și au ars-o pe ea și pe tatăl ei.
7. Samson le-a zis: "Așa faceți? Nu voi înceta decât după ce-mi voi răzbuna pe voi".
8. I-a bătut aspru, pe spate și pe pântece; apoi s-a pogorât și a locuit în crăpătura stâncii Etam.
9. Atunci Filistenii au pornit, au tăbărât în Iuda, și s-au întins până la Lehi.
10. Bărbații din Iuda au zis: "Pentru ce v-ați suit împotriva noastră?" Ei au răspuns: "Ne-am suit să legăm pe Samson, ca să-i facem așa cum ne-a făcut el nouă".
11. Atunci trei mii de bărbați din Iuda s-au pogorât la crăpătura stâncii Etam, și au zis lui Samson: "Nu știi că Filistenii stăpânesc peste noi? Ce ne-ai făcut deci?" El le-a răspuns: "Le-am făcut așa cum mi-au făcut și ei mie."
12. Ei i-au zis: "Noi ne-am pogorât să te legăm, ca să te dăm în mâinile Filistenilor." Samson le-a zis: "Jurați-mi că nu mă veți omorî".
13. Ei i-au răspuns: "Nu; vrem numai să te legăm și să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorî." Și l-au legat cu două funii noi, și l-au scos din stâncă.
14. Când a ajuns la Lehi, Filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funiile pe care le avea la brațe s-au făcut ca niște fire de in ars în foc, și legăturile i-au căzut de pe mâini.
15. El a găsit o falcă de măgar neuscată încă, a întins mâna și a luat-o și a ucis cu ea o mie de oameni.
16. Și Samson a zis: "Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi; Cu o falcă de măgar, am ucis o mie de oameni".
17. După ce a isprăvit de vorbit, a aruncat falca din mână. Și locul acela s-a numit Ramat-Lehi (Aruncarea fălcii).
18. Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul, și a zis: "Tu ai îngăduit, prin mâna robului Tău, această mare izbăvire; și acum să mor de sete, și să cad în mâinile celor netăiați împrejur?"
19. Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din Lehi, și a ieșit apă din ea. Samson a băut, duhul i s-a întremat, și s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela En-Hacore (Izvorul celui ce strigă); el este și astăzi la Lehi.
20. Samson a fost două zeci de ani judecător în Israel, pe vremea Filistenilor.


Selectați alt capitol de mai jossus