Judecatori 17

1. Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica.
2. El a zis mamei sale: "Cei o mie o sută de sicli de argint, care ți s-au luat, și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luasem." Și mama sa a zis: "Binecuvântat să fie fiul meu de Domnul!"
3. El a dat înapoi mamei sale cei o mie o sută sicli de argint; și mama sa a zis: "Închin cu mâna mea argintul acesta Domnului, ca să fac cu el fiului meu un chip cioplit și un chip turnat; și astfel ți-l voi da înapoi."
4. El a dat argintul înapoi mamei sale. Mama sa a luat două sute sicli de argint, și a dat argintul la argintar, care a făcut din el un chip cioplit și un chip turnat. Chipurile au fost aduse în casa lui Mica.
5. Mica acesta avea o casă a lui Dumnezeu; a făcut un efod și terafimi, și a sfințit pe unul din fiii lui ca preot.
6. În vremea aceea, nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce-i plăcea.
7. Era un tânăr în Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda; era Levit, și locuia pentru o vreme acolo.
8. Omul acesta a plecat din cetatea Betleemul lui Iuda, să-și caute o locuință potrivită. Urmându-și drumul, a ajuns în muntele lui Efraim la casa lui Mica.
9. Mica i-a zis: "De unde vii?" El i-a răspuns: "Eu sunt Levit, din Betleemul lui Iuda, și merg să-mi caut o locuință potrivită."
10. Mica i-a zis: "Rămâi la mine; tu să-mi fii tată și preot, și eu îți voi da zece sicli de argint pe an, hainele de care vei avea nevoie, și mijloace de trai."
11. Și Levitul a intrat la el. S-a hotărât astfel să rămână la omul acesta, care a privit pe tânăr ca pe unul din fiii lui.
12. Mica a sfințit pe Levit, și tânărul acesta i-a slujit ca preot și a locuit în casa lui.
13. Și Mica a zis: "Acum, știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe Levitul acesta."


Selectați alt capitol de mai jossus