Judecatori 4

1. Copiii lui Israel iarăși au făcut ce nu place Domnului, după moartea lui Ehud.
2. Și Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Hațor. Căpetenia oștirii lui era Sisera, și locuia la Haroșet-Goim.
3. Copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea nouă sute de care de fier, și de douăzeci de ani apăsa cu putere pe copiii lui Israel.
4. Pe vremea aceea judecător în Israel era Debora, prorocița, nevasta lui Lapidot.
5. Ea ședea sub finicul Deborei, între Rama și Betel, în muntele lui Efraim; și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați.
6. Ea a trimis să cheme pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedeș-Neftali, și i-a zis: "Iată porunca pe care a dat-o Domnul, Dumnezeul lui Israel: "Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului, și ia cu tine zece mii de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon;
7. voi trage spre tine, la pârâul Chison, pe Sisera, căpetenia oștirii lui Iabin, împreună cu carele și oștile lui, și-l voi da în mâinile tale".
8. Barac i-a zis: "Dacă vii tu cu mine, mă voi duce; dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce".
9. Ea a răspuns: "Voi merge cu tine; dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei". Și Debora s-a sculat, și s-a dus cu Barac la Chedeș.
10. Barac a chemat pe Zabulon și Neftali la Chedeș; zece mii de oameni mergeau în urma lui, și Debora a plecat cu el.
11. Heber, Chenitul, se despărțise de Cheniți, fiii lui Hobab, socrul lui Moise, și își întinsese cortul până la stejarul Țaanaim, lângă Chedeș.
12. Au dat de știre lui Sisera, că Barac, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele Taborului.
13. Și, de la Haroșet-Goim, Sisera și-a strâns spre pârâul Chisonului toate carele: nouă sute de care de fier, și tot poporul care era cu el.
14. Atunci Debora a zis lui Barac: "Scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul, merge înaintea ta". Și Barac s-a repezit de pe muntele Taborului, cu zece mii de oameni după el.
15. Domnul a pus pe fugă dinaintea lui Barac, prin ascuțișul sabiei, pe Sisera, toate carele lui și toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui, și a fugit pe jos.
16. Barac a urmărit carele și oștirea până la Haroșet-Goim; și toată oștirea lui Sisera a căzut sub ascuțișul sabiei, fără să fi rămas un singur om.
17. Sisera a fugit pe jos în cortul Iaelei, nevasta lui Heber, Chenitul; căci între Iabin, împăratul Hațorului, și casa lui Heber, Chenitul, era pace.
18. Iael a ieșit înaintea lui Sisera, și i-a zis: "Intră, domnul meu, intră la mine, și nu te teme". El a intrat la ea în cort, și ea l-a ascuns sub o învelitoare.
19. El i-a zis: "Dă-mi te rog, puțină apă să beau, căci mi-e sete". Ea a deschis burduful cu lapte, i-a dat să bea, și l-a acoperit.
20. El i-a mai zis: "Stai la ușa cortului, și dacă vine cineva și te întreabă: "Este cineva aici?" să răspunzi: "Nu".
21. Iael, nevasta lui Heber, a luat un țăruș de al cortului, a pus mâna pe ciocan, s-a apropiat încet de el, și i-a bătut țărușul în tâmplă, așa că a răspuns adânc în pământ. El adormise adânc și era rupt de oboseală; și a murit.
22. Pe când Barac urmărea pe Sisera, Iael i-a ieșit înainte și i-a zis: "Vino, și-ți voi arăta pe omul pe care-l cauți". El a intrat la ea, și iată că Sisera stătea întins, mort, cu țărușul bătut în tâmplă.
23. În ziua aceea, Dumnezeu a smerit pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea copiilor lui Israel.
24. Și mâna copiilor lui Israel a apăsat greu asupra lui Iabin, împăratul Canaanului, până ce au nimicit pe Iabin, împăratul Canaanului.


Selectați alt capitol de mai jossus