Levitic 21

1. Domnul a zis lui Moise: "Vorbește preoților, fiilor lui Aaron, și spune-le: "Un preot să nu se atingă de un mort din poporul său, ca să nu se facă necurat;
2. afară de rudele lui cele mai de aproape, de mama lui, de tatăl lui, de fiul lui, de fratele lui,
3. și de sora sa care-i încă fecioară, stă lângă el și nu este măritată, afară de aceștia, să nu se atingă de nici un alt mort.
4. Ca unul care este fruntaș în poporul lui, să nu se facă necurat, atingându-se de un mort.
5. Preoții să nu-și facă un loc pleșuv în cap, pentru un mort, să nu-și radă colțurile bărbii, și să nu-și facă tăieturi în carne.
6. Să fie sfinți pentru Dumnezeul lor, și să nu necinstească Numele Dumnezeului lor; căci ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, mâncarea Dumnezeului lor: de aceea să fie sfinți.
7. Să nu-și ia de nevastă o curvă sau o spurcată, nici o femeie lăsată de bărbatul ei, căci ei sunt sfinți pentru Dumnezeul lor.
8. Să-l socotești ca sfânt, căci el aduce mâncarea Dumnezeului tău; el să fie sfânt pentru tine, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul, care vă sfințesc.
9. Dacă fata unui preot se necinstește curvind, necinstește pe tatăl ei: să fie arsă în foc.
10. Preotul care este mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost turnat untdelemnul pentru ungere, și care a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfințite, să nu-și descopere capul, și să nu-și sfâșie veșmintele.
11. Să nu se ducă la nici un mort; să nu se facă necurat, și să nu se atingă nici chiar de tatăl său sau de mama sa.
12. Să nu iasă din sfântul locaș, și să nu necinstească sfântul locaș al Dumnezeului său; căci untdelemnul ungerii Dumnezeului său este o cunună pe el. Eu sunt Domnul.
13. Femeia pe care o va lua el de nevastă, să fie fecioară.
14. Să nu ia nici o văduvă, nici o femeie despărțită de bărbat, nici o femeie spurcată sau curvă; ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său, să fie fecioară.
15. Să nu-și necinstească sămânța în poporul lui; căci Eu sunt Domnul, care-l sfințesc."
16. Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:
17. "Vorbește lui Aaron, și spune-i: "Nici un om din neamul tău și din urmașii tăi care va avea o meteahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui.
18. Nici un om care va avea o meteahnă trupească nu va putea să se apropie: și anume nici un om orb, șchiop, cu nasul cârn sau cu un mădular mai lung;
19. nici un om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă;
20. nici un om ghebos sau pipernicit, cu albeață în ochi, care are râie, pecingine sau boșit.
21. Nici un om din neamul preotului Aaron, care va avea vreo meteahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă Domnului jertfele mistuite de foc; are o meteahnă trupească: să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui.
22. Din mâncarea Dumnezeului lui, fie lucruri prea sfinte, fie lucruri sfinte, va putea să mănânce.
23. Dar să nu se ducă la perdeaua dinăuntru, și să nu se apropie de altar, căci are o meteahnă trupească; să nu-Mi necinstească locașurile Mele cele sfinte, căci Eu sunt Domnul, care îi sfințesc."
24. Astfel a vorbit Moise lui Aaron și fiilor săi, și tuturor copiilor lui Israel.


Selectați alt capitol de mai jossus