Luca 17

1. Isus a zis ucenicilor Săi: "Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin!
2. Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât, și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască.
3. Luați seama la voi înșivă! Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l! Și dacă-i pare rău, iartă-l!
4. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi, și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice: "Îmi pare rău!" – să-l ierți.
5. Apostolii au zis Domnului: "Mărește-ne credința!"
6. Și Domnul a zis: "Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: "Dezrădăcinează-te și sădește-te în mare", și v-ar asculta.
7. Cine dintre voi, dacă are un rob, care ară sau paște oile, îi va zice, când vine de la câmp: "Vino îndată, și șezi la masă?"
8. Nu-i va zice mai degrabă: "Gătește-mi să mănânc, încinge-te, și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu; după aceea, vei mânca și vei bea și tu?"
9. Va rămâne el îndatorat față de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred.
10. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: "Suntem niște robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem."
11. Isus mergea spre Ierusalim, și a trecut printre Samaria și Galilea.
12. Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproși. Ei au stat departe,
13. și-au ridicat glasul, și au zis: "Isuse, Învățătorule, ai milă de noi!"
14. Când i-a văzut Isus, le-a zis: "Duceți-vă și arătați-vă preoților!" Și pe când se duceau, au fost curățiți.
15. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.
16. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Isus, și I-a mulțumit. Era Samaritean.
17. Isus a luat cuvântul, și a zis: "Oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă, unde sunt?
18. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu?"
19. Apoi i-a zis: "Scoală-te și pleacă; credința ta te-a mântuit."
20. Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: "Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile.
21. Nu se va zice: "Uite-o aici", sau: "Uite-o acolo!" Căci iată că Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru."
22. Și a zis ucenicilor: "Vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului omului, și n-o veți vedea.
23. Vi se va zice: "Iată-L aici, iată-L acolo!" Să nu vă duceți, nici să nu-i urmați.
24. Căci, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua Sa.
25. Dar mai întâi trebuie să sufere multe, și să fie lepădat de neamul acesta.
26. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului omului:
27. mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți.
28. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau;
29. dar, în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer, și i-a pierdut pe toți.
30. Tot așa va fi și în ziua când Se va arăta Fiul omului.
31. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei, și își va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia; și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă.
32. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot.
33. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde; și oricine o va pierde, o va găsi.
34. Vă spun că, în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat;
35. două femei vor măcina împreună: una va fi luată, și alta va fi lăsată.
36. Doi bărbați vor fi la câmp: unul va fi luat și altul va fi lăsat."
37. Ucenicii L-au întrebat: "Unde, Doamne?" Iar El a răspuns: "Unde va fi trupul acolo se vor strânge vulturii."


Selectați alt capitol de mai jossus