Marcu 1

1. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
2. După cum este scris în prorocul Isaia: "Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îți va pregăti calea…
3. Glasul celui ce strigă în pustie: "Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările",
4. a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor.
5. Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el; și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan.
6. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă, și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică.
7. Ioan propovăduia, și zicea: "După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălțămintelor.
8. Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt."
9. În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii, și a fost botezat de Ioan în Iordan.
10. Și îndată, când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise, și Duhul pogorându-Se peste El ca un porumbel.
11. Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: "Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea Mea."
12. Îndată Duhul a mânat pe Isus în pustie,
13. unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și-I slujeau îngerii.
14. După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.
15. El zicea: "S-a împlinit vremea, și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, și credeți în Evanghelie."
16. Pe când trecea Isus pe lângă marea Galileii, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari.
17. Isus le-a zis: "Veniți după Mine, și vă voi face pescari de oameni."
18. Îndată, ei și-au lăsat mrejele, și au mers după El.
19. A mers puțin mai departe, și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care, și ei, erau într-o corabie, și își dregeau mrejele.
20. Îndată i-a chemat; și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată, și au mers după El.
21. S-au dus la Capernaum. Și în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă, și a început să învețe pe norod.
22. Oamenii erau uimiți de învățătura Lui; căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii.
23. În sinagoga lor era un om, care avea un duh necurat. El a început să strige:
24. "Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești: Ești Sfântul lui Dumnezeu!"
25. Isus l-a certat, și i-a zis: "Taci, și ieși afară din omul acesta!"
26. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere, și scoțând un strigăt mare.
27. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: "Ce este aceasta? O învățătură nouă! El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate, și ele Îl ascultă!"
28. Și îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.
29. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan, în casa lui Simon și a lui Andrei.
30. Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri: și îndată au vorbit lui Isus despre ea.
31. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus, și au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească.
32. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la El pe toți bolnavii și îndrăciții.
33. Și toată cetatea era adunată la ușă.
34. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulți draci, și nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoșteau.
35. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieșit, și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo.
36. Simon și ceilalți care erau cu El s-au dus să-L caute;
37. și când L-au găsit, I-au zis: "Toți Te caută."
38. El le-a răspuns: "Haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo; căci pentru aceasta am ieșit."
39. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galilea; și scotea dracii.
40. A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga și-I zicea: "Dacă vrei, poți să mă curățești."
41. Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el, și i-a zis: "Da, voiesc, fii curățit!"
42. Îndată l-a lăsat lepra, și s-a curățit.
43. Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus să plece numaidecât,
44. și i-a zis: "Vezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te de te arată preotului, și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei."
45. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Isus nu mai putea să intre pe față în nici o cetate; ci stătea afară, în locuri pustii, și veneau la El din toate părțile.


Selectați alt capitol de mai jossus