Mica 5

1. Acum, strânge-ți rândurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresurați! Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz!
2. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.
3. De aceea îi va lăsa, până la vremea când va naște cea care are să nască, și rămășița fraților Săi se va întoarce la copiii lui Israel.
4. El se va înfățișa, și va cârmui cu puterea Domnului, și cu măreția Numelui Domnului, Dumnezeului Său: vor locui liniștiți, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului.
5. El va fi pacea noastră! Când va veni Asirianul în țara noastră, și va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui șapte păstori și opt căpetenii ale poporului.
6. Ei vor pustii țara Asiriei cu sabia, și țara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi astfel de Asirian, când va veni în țara noastră, și va pătrunde în ținutul nostru.
7. Rămășița lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare, ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă care nu se bizuie pe nimeni, și nu atârnă de copiii oamenilor.
8. Rămășița lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi: care, când trece, calcă în picioare și sfâșie, și nimeni nu poate scăpa pe altul.
9. Ți se va ridica mâna peste potrivnicii tăi, și toți vrăjmașii tăi vor fi nimiciți!
10. "În ziua aceea, zice Domnul, îți voi nimici cu desăvârșire caii din mijlocul tău, și-ți voi sfărâma carele;
11. voi nimici cu desăvârșire cetățile din țara ta, și-ți voi surpa toate cetățuile.
12. Voi nimici cu desăvârșire descântecele din mijlocul tău, și nu vei mai avea vrăjitori;
13. voi nimici cu desăvârșire idolii tăi și stâlpii tăi idolești din mijlocul tău, și nu te vei mai închina la lucrarea mâinilor tale;
14. voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău Astarteele tale, și-ți voi dărâma idolii.
15. Îmi voi răzbuna cu mânie, cu urgie, pe neamurile, care n-au vrut s-asculte."


Selectați alt capitol de mai jossus