Numeri 12

1. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă; căci luase o femeie etiopiană.
2. Și au zis: "Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi?" Și Domnul a auzit-o.
3. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului.
4. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron și Mariei: "Duceți-vă, câteșitrei la cortul întâlnirii." Și s-au dus câteșitrei.
5. Domnul S-a pogorât în stâlpul de nor, și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aaron și pe Maria, și ei s-au apropiat amândoi.
6. Și a zis: "Ascultați bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.
7. Nu tot așa este însă cu robul Meu Moise. El este credincios în toată casa Mea.
8. Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut deci să vorbiți împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?"
9. Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. Și a plecat.
10. Norul s-a depărtat de pe cort. Și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria; și iată că ea avea lepră.
11. Atunci Aaron a zis lui Moise: "Ah, domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechibzuiți, și de care ne-am făcut vinovați!"
12. Să nu fie Maria ca un copii născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui"!
13. Moise a strigat către Domnul, zicând: "Dumnezeule, Te rog, vindec-o!"
14. Și Domnul a zis lui Moise: "Dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de șapte zile? Să fie închisă deci șapte zile afară din tabără; după aceea, să fie primită în tabără."
15. Maria a fost închisă șapte zile afară din tabără. Și poporul n-a pornit, până ce a intrat din nou Maria în tabără.
16. După aceea, poporul a plecat din Hațerot, și a tăbărât în pustia Paran.


Selectați alt capitol de mai jossus