Numeri 19

1. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron, și a zis:
2. "Iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul, zicând: "Vorbește copiilor lui Israel să-ți aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur trupesc, și care să nu fi fost pusă la jug.
3. S-o dați preotului Eleazar; el s-o scoată din tabără, și să fie junghiată înaintea lui.
4. Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vacii, și să stropească de șapte ori înaintea cortului întâlnirii.
5. Vaca să fie arsă sub ochii lui; să-i ardă pielea, carnea și sângele, împreună cu baliga.
6. Preotul să ia lemn de cedru, isop și cârmâz, și să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca.
7. Preotul să-și spele hainele, și să-și scalde trupul în apă; apoi să intre iarăși în tabără, și să fie necurat până seara.
8. Cel ce va arde vaca, să-și spele hainele în apă, și să-și scalde trupul în apă; și să fie necurat până seara.
9. Un om curat să strângă cenușa vacii, și s-o pună într-un loc curat afară din tabără; s-o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curățire. Aceasta este o apă de ispășire.
10. Cel ce va strânge cenușa vacii, să-și spele hainele, și să fie necurat până seara. Aceasta să fie o lege veșnică atât pentru copiii lui Israel cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor.
11. Cine se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de șapte zile.
12. Să se curețe cu apa aceasta a treia zi și a șaptea zi, și va fi curat; dar, dacă nu se curăță a treia zi și a șaptea zi, nu va fi curat.
13. Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, și nu se va curăți, pângărește cortul Domnului; acela să fie nimicit din Israel. Fiindcă nu s-a stropit peste el apa de curățire, este necurat, și necurăția lui este încă peste el.
14. Iată legea când va muri un om într-un cort: oricine va intra în cort, și oricine se va afla în cort, va fi necurat șapte zile.
15. De asemenea, orice vas descoperit, care nu va avea un capac bine strâns pe el, va fi necurat.
16. Oricine se va atinge, pe câmp, de un om ucis de sabie, sau de un mort, sau de oase omenești, sau de vreun mormânt, va fi necurat timp de șapte zile.
17. Pentru cel necurat, să se ia cenușă de la jertfa de ispășire care a fost arsă, și să toarne peste ea apă de izvor într-un vas.
18. Un om curat să ia isop, și să-l înmoaie în apă; să stropească apoi cu el cortul, toate uneltele, oamenii care sunt acolo, pe cel ce s-a atins de oase omenești, sau de vreun om ucis, sau de vreun mort, sau de vreun mormânt.
19. Cel curat să stropească pe cel necurat, a treia zi și a șaptea zi, și să-l curețe în ziua a șaptea. Să-și spele hainele, și să se scalde în apă; și seara, va fi curat.
20. Un om care va fi necurat, și nu se va curăți, va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a spurcat sfântul locaș al Domnului; fiindcă n-a fost stropită peste el apa de curățire, este necurat.
21. Aceasta să fie o lege veșnică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curățire, să-și spele hainele, și cel ce se va atinge de apa de curățire, să fie necurat până seara.
22. Orice lucru de care se va atinge cel necurat, va fi necurat; și cine se va atinge de el, să fie necurat până seara."


Selectați alt capitol de mai jossus