Numeri 27

1. Fetele lui Țelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, și ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța,
2. s-au apropiat și s-au înfățișat înaintea lui Moise, înaintea preotului Eleazar, înaintea mai marilor și înaintea întregii adunări, la ușa cortului întâlnirii. Ele au zis:
3. "Tatăl nostru a murit în pustie; el nu era în mijlocul cetei celor ce s-au răzvrătit împotriva Domnului, în mijlocul cetei lui Core, ci a murit pentru păcatul lui, și n-a avut fii.
4. Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, pentru că n-a avut fii? Dă-ne și nouă deci o moștenire între frații tatălui nostru."
5. Moise a adus pricina lor înaintea Domnului.
6. Și Domnul a zis lui Moise:
7. "Fetele lui Țelofhad au dreptate. Să le dai de moștenire o moșie între frații tatălui lor, și să treci asupra lor moștenirea tatălui lor.
8. Iar copiilor lui Israel, să le vorbești și să le spui: "Când un om va muri fără să le lase fii, să treceți moștenirea lui asupra fetei lui.
9. Dacă n-are nici o fată, moștenirea lui s-o dați fraților lui.
10. Dacă n-are nici frați, moștenirea lui s-o dați fraților tatălui său.
11. Și dacă nici tatăl lui n-are frați, moștenirea lui s-o dați rudei celei mai apropiate din familia lui, și ea s-o stăpânească. Aceasta să fie o lege și un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul."
12. Domnul a zis lui Moise: "Suie-te pe muntele acesta Abarim, și privește țara pe care am dat-o copiilor lui Israel.
13. S-o privești, dar și tu vei fi adăugat la poporul tău, cum a fost adăugat fratele tău Aaron;
14. pentru că v-ați împotrivit poruncii Mele, în pustia Țin, când cu cearta adunării, și nu M-ați sfințit înaintea lor cu prilejul apelor." (Acestea sunt apele de ceartă, la Cades, în pustia Țin.)
15. Moise a vorbit Domnului, și a zis:
16. "Domnul, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, să rânduiască peste adunare un om
17. care să iasă înaintea lor, și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor."
18. Domnul a zis lui Moise: "Ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul Meu, și să-ți pui mâna peste el.
19. Să-l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări, și să-i dai porunci sub ochii lor.
20. Să-l faci părtaș la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte.
21. Să se înfățișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului; și Iosua, toți copiii lui Israel, împreună cu el, și toată adunarea, să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca lui.
22. Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. A luat pe Iosua, și l-a pus înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări.
23. Și-a pus mâinile peste el, și i-a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise.


Selectați alt capitol de mai jossus