Numeri 28

1. Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:
2. "Poruncește copiilor lui Israel, și spune-le: "Să aveți grijă să-Mi aduceți la vremea hotărâtă, darul Meu de mâncare, hrana jertfelor Mele mistuite de foc, care Îmi sunt de un plăcut miros."
3. Să le spui: "Iată jertfa mistuită de foc pe care o veți aduce Domnului: în fiecare zi, câte doi miei de un an fără cusur, ca ardere de tot necurmată.
4. Să aduci un miel dimineața, și celălalt miel seara;
5. iar, ca dar de mâncare, să aduci a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii, frământată într-un sfert de hin de untdelemn de măsline sfărâmate.
6. Aceasta este arderea de tot necurmată, care a fost adusă la muntele Sinai; o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
7. Jertfa de băutură să fie de un sfert de hin pentru fiecare miel; jertfa de băutură de vin s-o faci Domnului în locul sfânt.
8. Al doilea miel să-l aduci seara, ca un dar de mâncare și o jertfă de băutură ca cele de dimineață; aceasta este o jertfă mistuită prin foc, de un miros plăcut Domnului.
9. În ziua Sabatului, să aduceți doi miei de un an fără cusur, și ca dar de mâncare, două zecimi de efă din floarea făinii, frământată cu untdelemn, împreună cu jertfa de băutură.
10. Aceasta este arderea de tot pentru fiecare zi de Sabat, afară de arderea de tot necurmată și jertfa ei de băutură.
11. La începutul lunilor voastre, să aduceți ca ardere de tot Domnului: doi viței, un berbec, și șapte miei de un an fără cusur;
12. și, ca dar de mâncare pentru fiecare vițel, trei zecimi de efă din floarea făinii, frământată cu untdelemn; ca dar de mâncare pentru berbec, să aduceți două zecimi de efă din floarea făinii, frământată cu untdelemn;
13. ca dar de mâncare pentru fiecare miel, să aduceți o zecime de efă din floarea făinii, frământată cu untdelemn. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
14. Jertfele de băutură să fie de o jumătate de hin de vin pentru un vițel, a treia parte dintr-un hin pentru un berbec, și un sfert de hin pentru un miel. Aceasta este arderea de tot pentru începutul lunii, în fiecare lună, în toate lunile anului.
15. Să se aducă Domnului un țap, ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată și jertfa ei de băutură.
16. În luna întâi, în ziua a patrusprezecea a lunii, vor fi Paștele Domnului.
17. Ziua a cincisprezecea a acestei luni să fie o zi de sărbătoare. Timp de șapte zile să se mănânce azime.
18. În ziua dintâi, să fie o adunare sfântă: să nu faceți nici o lucrare de slugă în ea.
19. Să aduceți ca ardere de tot Domnului o jertfă mistuită de foc: doi viței, un berbec, și șapte miei de un an fără cusur.
20. Să mai adăugați și darul lor de mâncare din floarea făinii, frământată cu untdelemn, trei zecimi de efă pentru un vițel, două zecimi pentru un berbec,
21. și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei.
22. Să aduceți un țap ca jertfă de ispășire, ca să facă ispășire pentru voi.
23. Să aduceți aceste jertfe, afară de arderea de tot de dimineață, care este o ardere de tot necurmată.
24. să le aduceți în fiecare zi, timp de șapte zile, ca hrana unei jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. Să fie aduse afară de arderea de tot necurmată și jertfa ei de băutură.
25. În ziua a șaptea să aveți o adunare sfântă: să nu faceți nici o lucrare de slugă în ea.
26. În ziua celor dintâi roade, când veți aduce Domnului un dar de mâncare, la sărbătoarea încheierii săptămânilor (Cincizecimea), să aveți o adunare sfântă; să nu faceți nici o lucrare de slugă în ea.
27. Să aduceți ca ardere de tot, de un miros plăcut Domnului: doi viței, un berbec, și șapte miei de un an.
28. Să mai adăugați darul lor de mâncare din floarea făinii, frământată cu untdelemn, câte trei zecimi de fiecare vițel, două zecimi pentru berbec,
29. și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei.
30. Să aduceți și un țap, ca să facă ispășire pentru voi.
31. Să aduceți aceste jertfe, afară de arderea de tot necurmată și darul ei de mâncare. Mieii să fie fără cusur, și să adăugați și jertfele lor de băutură.


Selectați alt capitol de mai jossus