Numeri 33

1. Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieșit din țara Egiptului, după oștirile lor, sub povățuirea lui Moise și lui Aaron.
2. Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Și iată popasurile lor, după călătoriile lor.
3. Au pornit din Ramses în luna întâi, în ziua a cincisprezecea a lunii întâi. A doua zi după Paște, copiii lui Israel au ieșit gata de luptă în fața tuturor Egiptenilor,
4. în timp ce Egiptenii își îngropau pe toți întâii lor născuți, pe care-i lovise Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar și pe dumnezeii lor să simtă puterea Lui.
5. Copiii lui Israel au pornit din Ramses și au tăbărât la Sucot.
6. Au pornit din Sucot, și au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiei.
7. Au pornit din Etam, s-au întors înapoi la Pi-Hahirot, față în față cu Baal-Țefon, și au tăbărât înaintea Migdolului.
8. Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului, și au trecut prin mijlocul mării înspre pustie; au făcut un drum de trei zile în pustia Etamului, și au tăbărât la Mara.
9. Au pornit de la Mara, și au ajuns la Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici: acolo au tăbărât.
10. Au pornit din Elim, și au tăbărât lângă marea Roșie.
11. Au pornit de la marea Roșie, și au tăbărât în pustia Sin.
12. Au pornit din pustia Sin, și au tăbărât la Dofca.
13. Au pornit din Dofca, și au tăbărât la Aluș.
14. Au pornit din Aluș, și au tăbărât la Refidim, unde poporul n-a găsit apă de băut.
15. Au pornit din Refidim, și au tăbărât în pustia Sinai.
16. Au pornit din pustia Sinai, și au tăbărât la Chibrot-Hataava.
17. Au pornit de la Chibrot-Hataava, și au tăbărât la Hațerot.
18. Au pornit din Hațerot, și au tăbărât la Ritma.
19. Au pornit de la Ritma, și au tăbărât la Rimon-Pereț.
20. Au pornit din Rimon-Pereț, și au tăbărât la Libna.
21. Au pornit din Libna, și au tăbărât la Risa.
22. Au pornit din Risa, și au tăbărât la Chehelata.
23. Au pornit din Chehelata, și au tăbărât la muntele Șafer.
24. Au pornit de la muntele Șafer, și au tăbărât la Harada.
25. Au pornit din Harada, și au tăbărât la Machelot.
26. Au pornit din Machelot, și au tăbărât la Tahat.
27. Au pornit din Tahat, și au tăbărât la Tarah.
28. Au pornit din Tarah, și au tăbărât la Mitca.
29. Au pornit din Mitca, și au tăbărât la Hașmona.
30. Au pornit din Hașmona, și au tăbărât la Moserot.
31. Au pornit din Moserot, și au tăbărât la Bene-Iaacan.
32. Au pornit din Bene-Iaacan, și au tăbărât la Hor-Ghidgad.
33. Au pornit din Hor-Ghidgad, și au tăbărât la Iotbata.
34. Au pornit din Iotbata, și au tăbărât la Abrona.
35. Au pornit din Abrona, și au tăbărât la Ețion-Gheber.
36. Au pornit din Ețion-Gheber, și au tăbărât în pustia Țin, adică la Cades.
37. Au pornit din Cades, și au tăbărât la muntele Hor, la marginea țării Edomului.
38. Preotul Aaron s-a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului; și a murit acolo, în al patruzecilea an după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintâi zi a lunii.
39. Aaron era în vârstă de o sută douăzeci și trei de ani când a murit pe muntele Hor.
40. Împăratul Aradului, Canaanitul, care locuia în partea de miazăzi a țării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel.
41. Au pornit de la muntele Hor, și au tăbărât la Țalmona.
42. Au pornit din Țalmona, și au tăbărât la Punon.
43. Au pornit din Punon, și au tăbărât la Obot.
44. Au pornit din Obot, și au tăbărât la Iie-Abarim, la hotarul Moabului.
45. Au pornit din Iie-Abarim, și au tăbărât la Dibon-Gad:
46. Au pornit din Dibon-Gad, și au tăbărât la Almon-Diblataim.
47. Au pornit din Almon-Diblataim, și au tăbărât la munții Abarim, înaintea muntelui Nebo.
48. Au pornit de la munții Abarim, și au tăbărât în câmpia Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului.
49. Au tăbărât lângă Iordan, de la Bet-Ieșimot până la Abel-Sitim, în câmpia Moabului.
50. Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan în fața Ierihonului. Și a zis:
51. "Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le: "După ce veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului,
52. să izgoniți dinaintea voastră pe toți locuitorii țării, să le dărâmați toți idolii de piatră, să le nimiciți toate icoanele turnate, și să le nimiciți toate înălțimile pentru jertfe.
53. Să luați țara în stăpânire, și să vă așezați în ea; căci Eu v-am dat țara aceasta, ca să fie moșia voastră.
54. Să împărțiți țara prin sorți, după familiile voastre. Celor ce sunt în număr mai mare, să le dați o parte mai mare, și celor ce sunt în număr mai mic, să le dați o parte mai mică. Fiecare să stăpânească ce-i va cădea la sorți; s-o luați în stăpânire, după semințiile părinților voștri.
55. Dar dacă nu veți izgoni dinaintea voastră pe locuitorii țării, aceia dintre ei pe care îi veți lăsa, vă vor fi ca niște spini în ochi și ca niște ghimpi în coaste: vă vor fi vrăjmași în țara în care veți merge să vă așezați.
56. Și vă voi face și vouă cum hotărâsem să le fac lor."


Selectați alt capitol de mai jossus