Numeri 4

1. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron, și a zis:
2. "Numără pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinților lor,
3. de la vârsta de treizeci de ani în sus, până la vârsta de cincizeci de ani, pe toți cei destoinici să facă vreo slujbă la cortul întâlnirii.
4. Iată slujbele fiilor lui Chehat, în cortul întâlnirii: ele privesc Locul prea sfânt.
5. La pornirea taberei, Aaron și fiii lui să vină să dea jos perdeaua dinăuntru, și să acopere cu ea chivotul mărturiei;
6. să pună deasupra ei o învelitoare de piele de vițel de mare, și să întindă pe deasupra un covor făcut în întregime din materie albastră; apoi să pună drugii chivotului.
7. Să întindă un covor albastru peste masa pâinilor pentru punerea înainte, și deasupra să pună străchinile, cățuile, ceștile și potirele pentru jertfele de băutură; deasupra să fie și pâinea care se pune necurmat înaintea Domnului;
8. peste toate aceste lucruri să întindă un covor cărămiziu, și să-l acopere cu o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să pună drugii mesei.
9. Să ia un covor albastru, și să acopere sfeșnicul, candelele lui, mucările lui, cenușarele lui și toate vasele lui pentru untdelemn, care se întrebuințează pentru slujba lui;
10. să-l pună cu toate uneltele lui într-o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să-l pună pe targă.
11. Peste altarul de aur să întindă un covor albastru, și să-l acopere cu o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să-i pună drugii.
12. Să ia apoi toate uneltele întrebuințate pentru slujbă în sfântul locaș, și să le pună într-un covor albastru, și să le acopere cu o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să le pună pe targă.
13. Să ia cenușa din altar, și să întindă peste altar un covor de purpură;
14. să pună deasupra toate uneltele pentru slujba lui, tigăile pentru cărbuni, furculițele, lopețile, lighenele, toate uneltele altarului, și deasupra să întindă o învelitoare de piele de vițel de mare; apoi să-i pună drugii.
15. După ce Aaron și fiii lui vor isprăvi de acoperit sfântul locaș și toate uneltele sfântului locaș, fiii lui Chehat să vină, la pornirea taberei, ca să le ducă; dar să nu se atingă de lucrurile sfinte, ca să nu moară. Acestea sunt lucrurile pe care au să le ducă fiii lui Chehat din cortul întâlnirii.
16. Eleazar, fiul preotului Aaron, să aibă sub privegherea lui untdelemnul pentru sfeșnic, tămâia mirositoare, darul de pâine de toate zilele și untdelemnul pentru ungere; să aibă în grija lui tot cortul și tot ce cuprinde el, sfântul locaș și uneltele lui."
17. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron, și a zis:
18. "Să nu cumva să puneți neamul familiilor Chehatiților în primejdie să fie nimicit din mijlocul Leviților.
19. Iată ce să faceți pentru ei, ca să trăiască și să nu moară când se vor apropia de Locul prea sfânt: Aaron și fiii lui să vină, și să pună pe fiecare din ei la slujba și sarcina lui.
20. Să nu intre ei să învelească lucrurile sfinte, ca să nu moară."
21. Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:
22. "Numără și pe fiii lui Gherșon, după casele părinților lor, după familiile lor;
23. și anume, să faci numărătoarea, începând de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să împlinească vreo slujbă în cortul întâlnirii.
24. Iată slujbele familiilor Gherșoniților, slujba pe care vor trebui s-o facă și ce vor trebui să ducă.
25. Să ducă covoarele cortului și cortul întâlnirii, învelitoarea lui și învelitoarea de piele de vițel de mare, care se pune deasupra, perdeaua de la ușa cortului întâlnirii;
26. pânzele curții și perdeaua de la ușa porții curții, de jur împrejurul cortului și altarului, funiile lor și toate uneltele care țin de ele. Și ei să facă toată slujba privitoare la aceste lucruri.
27. În slujbele lor, fiii Gherșoniților să fie sub poruncile lui Aaron și fiilor lui, pentru tot ce vor duce și pentru toată slujba pe care vor trebui s-o facă; în grija lor să dați tot ce au de dus.
28. Acestea sunt slujbele familiilor fiilor Gherșoniților în cortul întâlnirii, și ce au ei de păzit sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.
29. Să faci numărătoarea fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinților lor;
30. și anume, să faci numărătoarea, începând de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cinci zeci de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii.
31. Iată ce este dat în grija lor și ce au ei de dus, pentru toate slujbele din cortul întâlnirii: scândurile cortului, drugii lui, stâlpii lui, picioarele lui;
32. stâlpii curții de jur împrejur, picioarele lor, țărușii lor, funiile lor, toate uneltele care țin de ei și tot ce este rânduit pentru slujba lor. Să spuneți pe nume lucrurile care sunt date în grija lor și pe care le au ei de purtat.
33. Acestea sunt slujbele familiilor fiilor lui Merari, toate slujbele pe care au să le facă ei în cortul întâlnirii, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron."
34. Moise, Aaron și mai marii adunării au făcut numărătoarea fiilor Chehatiților, după familiile lor și după casele părinților lor,
35. și anume a tuturor acelora care, de la vârsta de treizeci de ani în sus, până la vârsta de cincizeci de ani, erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii.
36. Cei ieșiți la numărătoare, după familiile lor, au fost două mii șapte sute cinci zeci.
37. Aceștia sunt cei ieșiți la numărătoare din familiile Chehatiților, toți cei ce făceau vreo slujbă în cortul întâlnirii; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea, după porunca Domnului dată prin Moise.
38. Fiii lui Gherșon ieșiți la numărătoare, după familiile lor și după casele părinților lor,
39. de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, și anume toți cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii,
40. cei ieșiți la numărătoare, după familiile lor, după casele părinților lor, au fost două mii șase sute treizeci.
41. Aceștia sunt cei ieșiți la numărătoare din familiile fiilor lui Gherșon, toți cei ce făceau vreo slujbă în cortul întâlnirii; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului.
42. Cei ieșiți la numărătoare dintre familiile fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinților lor,
43. de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, toți cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii,
44. cei ieșiți la numărătoare, după familiile lor, au fost trei mii două sute.
45. Aceștia sunt cei ieșiți la numărătoare din familiile fiilor lui Merari; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise.
46. Toți aceia dintre Leviți a căror numărătoare au făcut-o Moise, Aaron și mai marii lui Israel, după familiile lor și după casele părinților lor,
47. de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cinci zeci de ani, toți cei ce erau în stare să facă vreo slujbă și să ducă cortul întâlnirii,
48. toți cei ieșiți la numărătoare, au fost opt mii cinci sute optzeci.
49. Le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise, arătând fiecăruia slujba pe care trebuia s-o facă și ce trebuia să ducă; le-au făcut numărătoarea după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.


Selectați alt capitol de mai jossus