Numeri 8

1. Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:
2. "Vorbește lui Aaron, și spune-i: Când vei așeza candelele în sfeșnic, cele șapte candele vor trebui să lumineze în partea dinainte a sfeșnicului."
3. Aaron a făcut așa; a așezat candelele în partea dinainte a sfeșnicului, cum poruncise lui Moise Domnul.
4. Sfeșnicul era de aur bătut; atât piciorul cât și florile lui, erau de aur bătut. Moise făcuse sfeșnicul după chipul, pe care i-l arătase Domnul.
5. Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:
6. "Ia pe Leviți din mijlocul copiilor lui Israel, și curăță-i.
7. Iată cum să-i curățești: Stropește-i cu apă ispășitoare; să lase să treacă briciul peste tot trupul lor, să-și spele hainele, și să se curățească.
8. Să ia apoi un vițel, cu darul de mâncare obișnuit, făcut din floare de făină, frământată cu untdelemn; și să mai iei un alt vițel pentru jertfa de ispășire.
9. Să apropii pe Leviți înaintea cortului întâlnirii, și să strângi toată adunarea copiilor lui Israel.
10. Să apropii pe Leviți înaintea Domnului; și copiii lui Israel să-și pună mâinile pe Leviți.
11. Aaron să legene pe Leviți într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel; și să fie închinați astfel în slujba Domnului.
12. Leviții să-și pună mâinile pe capul vițeilor, și să aduci unul ca jertfă de ispășire, și altul ca ardere de tot, ca să faci ispășire pentru Leviți.
13. Să pui pe Leviți în picioare înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui, și să-i legeni într-o parte și într-alta, ca un dar legănat Domnului.
14. Așa să desparți pe Leviți din mijlocul copiilor lui Israel; și Leviții vor fi ai Mei.
15. După aceea, Leviții să vină să facă slujba în cortul întâlnirii. Astfel să-i curățești și să-i legeni într-o parte și într-alta, ca un dar legănat.
16. Căci ei Îmi sunt dați cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine în locul întâilor născuți, din toți întâii născuți ai copiilor lui Israel.
17. Căci orice întâi născut al copiilor lui Israel este al Meu, atât din oameni cât și din dobitoace; Mie Mi i-am închinat în ziua când am lovit pe toți întâii născuți în țara Egiptului.
18. Și Eu am luat pe Leviți în locul tuturor întâilor născuți ai copiilor lui Israel.
19. Am dat pe Leviți în totul lui Aaron și fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujbă pentru copiii lui Israel în cortul întâlnirii, să facă ispășire pentru copiii lui Israel, și astfel copiii lui Israel să nu fie loviți cu nici o urgie, când se vor apropia de sfântul locaș."
20. Moise, Aaron și toată adunarea copiilor lui Israel, au făcut cu Leviții tot ce poruncise lui Moise Domnul despre Leviți; așa au făcut copiii lui Israel cu ei.
21. Leviții s-au curățit, și și-au spălat hainele. Aaron i-a legănat într-o parte și într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului, și a făcut ispășire pentru ei, ca să-i curățească.
22. După aceea, Leviții au venit să-și facă slujba în cortul întâlnirii, în fața lui Aaron și a fiilor lui. Întocmai cum poruncise lui Moise Domnul cu privire la Leviți, așa s-a făcut cu ei.
23. Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:
24. "Iată legea privitoare la Leviți. De la vârsta de douăzeci și cinci de ani în sus, orice Levit va intra în slujba cortului întâlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo.
25. De la vârsta de cincizeci de ani încolo, să iasă din slujbă, și să nu mai slujească.
26. Va putea să ajute pe frații lui în cortul întâlnirii, să păzească ce le este dat în grijă; dar să nu mai facă slujbă. Așa să faci cu Leviții în ce privește slujbele lor."


Selectați alt capitol de mai jossus