Osea 13

1. Când vorbea Efraim, răspândea groaza în Israel. Dar cum a păcătuit cu Baal, a murit.
2. Și acum ei păcătuiesc într-una, își fac chipuri turnate din argintul lor, idoli născociți de ei, lucrare făcută de meșteri. Acestora le vorbesc ei, și jertfind oameni, sărută viței!
3. De aceea, vor fi ca norul de dimineață, ca roua care trece repede, ca pleava suflată de vânt din arie, ca fumul, care iese din horn.
4. Dar Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu afară de Mine, și nu este alt Mântuitor afară de Mine.
5. Eu te-am cunoscut în pustie, într-un pământ fără apă.
6. Dar când au dat de pășune, s-au săturat, și când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie; de aceea M-au uitat.
7. Eu M-am făcut ca un leu pentru ei, și-i pândesc ca un pardos pe drum.
8. Mă năpustesc asupra lor, ca o ursoaică lipsită de puii ei, le sfâșii învelișul inimii; îi înghit pe dată ca un leu, și fiarele câmpului îi vor face bucăți.
9. Pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva Mea, împotriva Celui ce te putea ajuta.
10. Unde este împăratul tău, ca să te scape în toate cetățile tale? Unde sunt judecătorii tăi, despre care ziceai: "Dă-mi un împărat și domni?"
11. Ți-am dat un împărat în mânia Mea, și ți-l iau în urgia Mea!
12. Nelegiuirea lui Efraim este strânsă, păcatul lui este păstrat.
13. Îl vor apuca durerile nașterii; este un copil neînțelept, căci nu poate să nască la vremea sorocită!
14. Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde îți este ciuma? Locuință a morților, unde îți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile Mele!
15. Oricât de roditor ar fi Efraim în mijlocul fraților săi, tot va veni vântul de răsărit, se va stârni din pustie un vânt al Domnului, îi va usca izvoarele, și-i va seca fântânile: va jefui vistieria de toate vasele ei de preț.
16. Samaria este pedepsită, pentru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea uciși de sabie; pruncii lor vor fi zdrobiți, și vor spinteca pântecele femeilor lor însărcinate.


Selectați alt capitol de mai jossus