Osea 4

1. Ascultați Cuvântul Domnului, copiii lui Israel! Căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară.
2. Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură, și prea curvește; năpăstuiește și face omoruri după omoruri.
3. De aceea, țara se va jeli, toți cei ce o locuiesc vor tânji, împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului; chiar și peștii mării vor pieri.
4. Dar nimeni să nu certe pe altul, nimeni să nu mustre pe altul, căci poporul tău este ca cei ce se ceartă cu preoții.
5. Te vei poticni ziua, prorocul se va poticni și el împreună cu tine noaptea, și pe mama ta o voi nimici.
6. Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și Eu te voi lepăda, și nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita și Eu pe copiii tăi!
7. Cu cât s-au înmulțit, cu atât au păcătuit împotriva Mea. De aceea, le voi preface slava în ocară.
8. Ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului Meu, și sunt lacomi de nelegiuirile lui.
9. Dar și preotului i se va întâmpla ca și poporului; îl voi pedepsi după umbletele lui, și-i voi răsplăti după faptele lui.
10. Vor mânca și tot nu se vor sătura, vor curvi și tot nu se vor înmulți, pentru că au părăsit pe Domnul și poruncile Lui.
11. Curvia, vinul și mustul iau mințile omului.
12. Poporul Meu își întreabă lemnul lui, și toiagul lui îi prorocește; căci duhul curviei îi duce în rătăcire, și sunt necredincioși Dumnezeului lor.
13. Aduc jertfe pe vârful munților, ard tămâie pe dealuri, sub stejari, plopi și terebinți, a căror umbră este plăcută. De aceea, fetele voastre curvesc, și nurorile voastre sunt prea curve.
14. Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt preacurve, căci ei înșiși se duc la o parte cu niște curve, și jertfesc împreună cu desfrânatele din temple. Poporul fără minte aleargă spre pieire.
15. Dacă tu curvești, Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Nu vă duceți măcar la Ghilgal, nu vă suiți la Bet-Aven, și nu jurați zicând: "Viu este Domnul!"
16. Pentru că Israel dă din picioare ca o mânzată neîmblânzită; și să-l mai pască Domnul acum ca pe un miel în imașuri întinse!
17. Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l în pace!
18. Abia au încetat să bea, și se dedau la curvie; cârmuitorii lor sunt lacomi, da, sunt lacomi după rușine!
19. Vântul îi va strânge cu aripile lui, și vor fi dați de rușine cu altarele lor!


Selectați alt capitol de mai jossus