Proverbe 12

1. Cine iubește certarea, iubește știința; dar cine urăște mustrarea, este prost. –
2. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate.
3. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. –
4. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face rușine este ca putregaiul în oasele lui. –
5. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. –
6. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. –
7. Cei răi sunt răsturnați, și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare! –
8. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. –
9. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. –
10. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.
11. Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. –
12. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. –
13. În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. –
14. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți, și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. –
15. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. –
16. Nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. –
17. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. –
18. Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. –
19. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. –
20. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. –
21. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. –
22. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. –
23. Omul înțelept îți ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. –
24. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. –
25. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. –
26. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. –
27. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. –
28. Pe cărarea neprihănirii este viața, și pe drumul însemnat de ea nu este moarte. –


Selectați alt capitol de mai jossus