Proverbe 16

1. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul. –
2. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. –
3. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului, și îți vor izbuti planurile. –
4. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. –
5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului; hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. –
6. Prin dragoste și credincioșie omul ispășește nelegiuirea, și prin frica de Domnul se abate de la rău. –
7. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. –
8. Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri, cu strâmbătate. –
9. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. –
10. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului, gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. –
11. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul; toate greutățile de cântărit sunt lucrarea Lui. –
12. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. –
13. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților, și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. –
14. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie s-o potolească. –
15. Seninătatea feței împăratului este viața, și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară. –
16. Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului! Cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului! –
17. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău; acela își păzește sufletul, care veghează asupra căii sale. –
18. Mândria merge înaintea pieirii, și trufia merge înainte căderii. –
19. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți, decât să împarți prada cu cei mândri. –
20. Cine cugetă la Cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul este fericit. –
21. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. –
22. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. –
23. Cine are o inimă înțeleaptă, își arată înțelepciunea când vorbește, și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. –
24. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet, și sănătoase pentru oase. –
25. Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. –
26. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. –
27. Omul stricat pregătește nenorocirea, și pe buzele lui este ca un foc aprins. –
28. Omul neastâmpărat stârnește certuri, și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. –
29. Omul asupritor amăgește pe aproapele său, și-l duce pe o cale, care nu este bună. –
30. Cine închide ochii, ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele, a și săvârșit răul. –
31. Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. –
32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. –
33. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. –


Selectați alt capitol de mai jossus