Proverbe 18

1. Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. –
2. Nebunului nu-i este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. –
3. Când vine cel rău, vine și disprețul; și o dată cu rușinea, vine și ocara. –
4. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci; izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. –
5. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. –
6. Vorbele nebunului aduc ceartă, și gura lui înjură până stârnește lovituri. –
7. Gura nebunului îi aduce pieirea, și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. –
8. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă până în fundul măruntaielor. –
9. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. –
10. Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el, și stă la adăpost. –
11. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; în închipuirea lui, ea este un zid înalt. –
12. Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea slavei. –
13. Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie și își trage rușinea. –
14. Duhul omului îl sprijinește la boală; dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica? –
15. O inimă pricepută dobândește știința, și urechea celor înțelepți caută știința. –
16. Darurile unui om îi fac loc, și-i deschid intrarea înaintea celor mari. –
17. Cel care vorbește întâi în pricina lui, pare că are dreptate, dar vine celălalt, și-l ia la cercetare. –
18. Sorțul pune capăt neînțelegerilor, și hotărăște între cei puternici. –
19. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită, și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. –
20. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. –
21. Moartea și viața sunt în puterea limbii; oricine o iubește, îi va mânca roadele. –
22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul. –
23. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. –
24. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. –


Selectați alt capitol de mai jossus