Proverbe 19

1. Mai mult prețuiește săracul, care umblă în neprihănirea lui, decât un bogat cu buze stricate și nebun. –
2. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva, și cine aleargă neghiobește înainte, o nimerește rău. –
3. Nebunia omului îi sucește calea, și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. –
4. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. –
5. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, și cel ce spune minciuni nu va scăpa. –
6. Omul darnic are mulți lingușitori, și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. –
7. Toți frații săracului îl urăsc; cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el! El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. –
8. Cine capătă înțelepciune, își iubește sufletul; cine păstrează priceperea, găsește fericirea. –
9. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, și cel ce spune minciuni va pieri, –
10. Unui nebun nu-i stă bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. –
11. Înțelepciunea face pe om răbdător, și este o cinste pentru el să uite greșelile. –
12. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu, și bunăvoința lui este ca roua pe iarbă. –
13. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său, și o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură într-una. –
14. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. –
15. Lenea te cufundă într-un somn adânc, și sufletul molatic suferă de foame. –
16. Cine păzește porunca, își păzește sufletul; cine nu veghează asupra căii sale, va muri. –
17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, și El îi va răsplăti binefacerea. –
18. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. –
19. Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa; căci dacă-l scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. –
20. Ascultă sfaturile, și primește învățătura, ca să fii înțelept pe viitor! –
21. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. –
22. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui; și mai mult prețuiește un sărac decât nu mincinos. –
23. Frica de Domnul duce la viață, și cel ce o are, petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. –
24. Leneșul își vâră mâna în strachină, și n-o duce înapoi la gură. –
25. Lovește pe batjocoritor, și prostul se va face înțelept; mustră… pe omul priceput, și va înțelege știința. –
26. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mama sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. –
27. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. –
28. Un martor stricat își bate joc de dreptate, și gura celor răi înghite nelegiuirea. –
29. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori, și loviturile pentru spinările nebunilor.


Selectați alt capitol de mai jossus