Proverbe 2

1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele,
2. dacă vei lua aminte la înțelepciune, și dacă-ți vei pleca inima la pricepere;
3. dacă vei cere înțelepciune, și dacă te vei ruga pentru pricepere,
4. dacă o vei căuta ca argintul, și vei umbla după ea ca după o comoară,
5. atunci vei înțelege frica de Domnul, și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu.
6. Căci Domnul dă înțelepciune; din gura Lui iese cunoștință și pricepere.
7. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție.
8. Ocrotește cărările neprihănirii, și păzește calea credincioșilor Lui.
9. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine.
10. Căci înțelepciunea va veni în inima ta, și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău;
11. chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi,
12. ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate;
13. de cei ce părăsesc cărările adevărate, ca să umble pe drumuri întunecoase;
14. care se bucură să facă răul, și își pun plăcerea în răutate,
15. care umblă pe cărări strâmbe, și apucă pe drumuri sucite;
16. ca să te scape și de nevasta altuia, de străina, care întrebuințează vorbe ademenitoare,
17. care părăsește pe bărbatul tinereții ei, și uită legământul Dumnezeului ei.
18. Căci casa ei pogoară la moarte, și drumul ei duce la cei morți:
19. nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce, și nu mai găsește cărările vieții.
20. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine, și să ții cărările celor neprihăniți!
21. Căci oamenii fără prihană vor locui țara, și oamenii neîntinați vor rămâne în ea;
22. dar cei răi vor fi nimiciți din țară, și cei necredincioși vor fi smulși din ea.


Selectați alt capitol de mai jossus