Proverbe 20

1. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. –
2. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, cine îl supără, păcătuiește împotriva sa însuși. –
3. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. –
4. Toamna, leneșul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic! –
5. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. –
6. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? –
7. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el! –
8. Împăratul, care stă pe scaunul de domnie al dreptății, risipește orice rău cu privirea lui. –
9. Cine poate zice: "Mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu?" –
10. Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri, sunt o scârbă înaintea Domnului. –
11. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. –
12. Urechea care aude, și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. –
13. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii, și te vei sătura de pâine. –
14. "Rău! Rău!" zice cumpărătorul, și plecând, se fericește. –
15. Este aur și sunt multe mărgăritare; dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. –
16. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul; și ține-l zălog pentru alții. –
17. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. –
18. Planurile se pun la cale prin sfat! Fă războiul cu chibzuință. –
19. Cine umblă cu bârfe dă pe față lucrurile ascunse; și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. –
20. Dacă cineva blestemă pe tatăl său și pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. –
21. O moștenire repede câștigată de la început, nu va fi binecuvântată la sfârșit. –
22. Nu zice: "Îi voi întoarce eu răul!" Nădăjduiește în Domnul, și El te va ajuta. –
23. Domnul urăște două feluri de greutăți, și cântarul mincinos nu este un lucru bun. –
24. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? –
25. Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă, și abia după ce a făcut juruința să se gândească. –
26. Un împărat înțelept vântură pe cei răi, și trece cu roata peste ei. –
27. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. –
28. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat, și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. –
29. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. –
30. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană. –


Selectați alt capitol de mai jossus