Proverbe 21

1. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. –
2. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. –
3. A face dreptate și judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele. –
4. Privirile trufașe și inima îngâmfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. –
5. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. –
6. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte. –
7. Silnicia celor răi îi mătură, pentru că nu vor să facă ce este drept. –
8. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine.
9. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. –
10. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nici o trecere înaintea lui. –
11. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept: și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. –
12. Cel neprihănit se uită la casa celui rău, și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. –
13. Cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns, când va striga. –
14. Un dar făcut în taină potolește mânia, și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. –
15. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. –
16. Omul care se abate de la calea înțelepciunii, se va odihni în adunarea celor morți. –
17. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și untdelemnul dresurilor nu se îmbogățește. –
18. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit, și cel stricat, pentru oamenii fără prihană. –
19. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu, decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. –
20. Comori de preț și untdelemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. –
21. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. –
22. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor, și doboară puterea în care se încredeau. –
23. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. –
24. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor: el lucrează cu aprinderea îngâmfării.
25. Poftele leneșului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. –
26. Toată ziua o duce numai în pofte: dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. –
27. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. –
28. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. –
29. Cel rău ia o înfățișare nerușinată, dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. –
30. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. –
31. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului. –


Selectați alt capitol de mai jossus