Proverbe 22

1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. –
2. Bogatul și săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. –
3. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. –
4. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. –
5. Spini și curse sunt pe calea omului stricat: cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. –
6. Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. –
7. Bogatul stăpânește peste cei săraci, și cel ce ia cu împrumut, este robul celui ce-i dă cu împrumut. –
8. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, și nuiaua nelegiuirii lui este gata. –
9. Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui.
10. Izgonește pe batjocoritor, și cearta se va sfârși, neînțelegerile și ocările vor înceta. –
11. Cine iubește curăția inimii, și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. –
12. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat.
13. Leneșul zice: "Afară este un leu, care m-ar putea ucide pe uliță!" –
14. Gura curvelor este o groapă adâncă; pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. –
15. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. –
16. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. –
17. Pleacă-ți urechea, și ascultă cuvintele înțelepților, și ia învățătura mea în inimă.
18. Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău, și să-ți fie toate deodată pe buze. –
19. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine.
20. N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și cugetări,
21. ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? –
22. Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!
23. Căci Domnul le va apăra pricina lor, și va despuia viața celor ce-i despoaie. –
24. Nu te împrieteni cu omul mânios, și nu te însoți cu omul iute la mânie,
25. ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. –
26. Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zălog pentru datorii.
27. Căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine?
28. Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au așezat părinții tăi. –
29. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.


Selectați alt capitol de mai jossus