Proverbe 28

1. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. –
2. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. –
3. Un om sărac care apasă pe cei obijduiți, este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. –
4. Cei ce părăsesc legea, laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. –
5. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. –
6. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui, decât bogatul care umblă pe căi sucite. –
7. Cel ce păzește legea, este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. –
8. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. –
9. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. –
10. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. –
11. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. –
12. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. –
13. Cine își ascunde fărădelegile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. –
14. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce-și împietrește inima cade în nenorocire. –
15. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. –
16. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. –
17. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă: nimeni să nu-l oprească. –
18. Cine umblă în neprihănire, găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. –
19. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. –
20. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. –
21. Nu este bine să cauți la fața oamenilor; chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. –
22. Un om pizmaș se grăbește să se îmbogățească, și nu știe că lipsa va veni peste el. –
23. Cine mustră pe alții, găsește mai multă bunăvoință pe urmă, decât cel cu limba lingușitoare. –
24. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa, și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. –
25. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. –
26. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. –
27. Cine dă săracului, nu duce lipsă, dar cine închide ochii, este încărcat cu blesteme. –
28. Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pier ei, cei buni se înmulțesc. –


Selectați alt capitol de mai jossus